20.02.20 - OFERTA - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SESJI ZDJĘCIOWYCH

     To jak wizualnie jest postrzegana firma przez  potencjalnych klientów, zależy od dobrze wykonanej sesji. Agencja  modelek Reklamex ma za sobą  wieloletnie doświadczenie w  kompleksowej organizacji sesji zdjęciowych. Indywidualne podejście do klienta, kreatywność przy tworzeniu koncepcji sesji, własne studio fotograficzne to nasze główne atuty.

Kompleksowa organizacja sesji zdjęciowych obejmuje:

 

  • Stylizację sesji zdjęciowej
  • Studio 150m2
  • Własny bank twarzy modelek/modeli
  • Wizaż
  • Fryzury
  • Opracowanie koncepcji sesji
  • casting do sesji zdjęciowych
24.10.15 - POKAZ DLA DANIEL JACOB DALI

Nasze modelki w pokazie dla Daniela Jacob Dali.

12.09.15 - POKAZ W RAMACH FASHION CULTURE LONDYN 2015

Nasza ekipa produkcyjna zapewni?a pe?na obs?ug? pokazu w ramach wydarzenia Fashion Culture w Londynie.

reklamex

reklamex

reklamex

02.09.15 - POKAZ W RAMACH FORUM EKONOMICZNEGO

Zapewnili?mu pe?na obs?ug? oraz produkcj? pokazu mody w ramach Forum Ekonomicznego. 

reklamex

23.08.15 - GOSIA I KAMIL W SESJI DLA MC ARTHUR

Nasi modele w sesji dla Mc Arthur.

20.06.15 - MAGDA CZ. NA OFF FASHION WEEKEND ?ÓD? 2015

Magda Cz. w pokazie projetantki i absolwentki Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru - Walerii Tokarzewskiej Karasiewicz, w ramach OFF Fashion Weekend. 

19.06.15 - POKAZ W RAMACH WYDARZENIA MODNY ?L??K

W ramach wydarzenia Modny ?l?sk w samym centrum Katowic przeprowadzili?my kompleksowo pokaz. 

10.06.15 - LOUNGE MAGAZYN NR 72

W barwnej sesji kolekcji Anny Tronowskiej, tegorocznej absolwentki Szko?y Artystycznego Projketowania Ubioru nasza modelka M?ogoarzata M. 

Sesj? wykona?a Marzena Kolarz.

                                          reklamex

30.05.15 - LABORATORIUM MODY 2015

W pokazie Laboratorium Mody 2015, który odby? si? w Forum Przestrzenie w Krakowie, wzi??o udzia? ok.1000 osób. Na wybiegu mo?na by?o zobaczy? elektryzuj?c? mod? zaprojektowan? przez studentów I i II roku Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru, którzy zmierzyli si? z dwoma wymagaj?cymi tkaninami – bawe?nian? surówk? oraz jeansem.

M?odzi projektanci studiuj?cy w SAPU pokazali sw? kreatywno??: stworzyli szerok? palet? ubra?, w?ród których mo?na by?o znale?? zarówno futurystyczne projekty, jak i nawi?zania do klasyki. Studenci II roku mieli równie? zaprojektowa? bia?? koszul?, co okaza?o si? twórczym wyzwaniem i pokaza?o, ?e w modzie nie powiedziano jeszcze wszystkiego.

W sumie zobaczyli?my ok. 200 projektów studentów SAPU, które zaprezentowa?o 35 modelek i modeli z agencji Reklamex. Do grand hallu dawnego hotelu Forum w Krakowie przyby?a liczna publiczno??, ok.1000 osób.
Pokaz w Forum Przestrzenie zako?czy? trzydniowe Laboratorium Mody organizowane przez Szko?? Artystycznego Projektowania Ubioru. Entuzja?ci mody spotkali si? w w tym czasie z Aleksandr? Bo?kowsk?, autork? g?o?nej ksi??ki „To nie s? moje wielb??dy. O modzie w PRL” oraz z Katarzyn? Gola, autork? bloga Geek Goes Chic, nominowanego niedawno do nagrody WGSN.

10.05.15 - OK?ADKA LOUNGE NR 71

Nasze modelki Sasza i Kasia w sesji dla Magazynu Lounge. 

Autorem sesji jest Marzena Kolarz.

Sesja prezentuje kolekjce dyplomwo? absolwentki Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru -  Moniki Wierzchowskiej.

                               REKLAMEX

06.05.15 - POKAZ DLA MARKI NESPRESSO

POKAZ  MODY DLA MARKI NESPRESSO W SPECJALNEJ STREFIE. 

AGENCJA ZAPEWNI?A PE?NA REALZACJ? WYDARZENIA.

28.03.15 - POKAZ SLOW FASHION CAFE/CRACOW FASHION WEEK 2015

POKAZ W SLOW FASHION CAFE W RAMACH CRACOW FASHION WEEK. 

POKAZY

POKAZ

POKAZ

27.03.15 - POKAZ HOTEL NIEBIESKI/CRACOW FASHION WEEK 2015

POKAZ W HOTELU NIEBIESKIM ART HOTEL&SPA. AGENCJA ZAPEWNI?A PE?N? KOORDYNACJ? ORAZ REALIZACJ? WYDARZENIA.

pokaz

pokaz

pokaz

pokaz

pokaz

23.03.15 - POKAZ HOTEL NOVOTEL/ CRACOW FASHION WEEK 2015

 

POKAZ W HOTELU NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM W RAMACH CRACOW FASHION WEEK.

AGENCJA ZAPEWNI?A PE?N? KOORDYNACJ? WYDARZENIA. 

POKAZ

POKAZ

POKAZ

POKAZ

22.03.15 - CRACOW FASHION AWARDS 2015

Efektowny pokaz Cracow Fashion Awards na 20 lat SAPU

 

 Rozdano Cracow Fashion Awards 2015, które by?y po??czone z obchodami 20-lecia istnienia Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. To by?a najbardziej efektowna z dotychczasowych edycji Cracow Fashion Awards. Przed nami jeszcze ostatnie wydarzenia Cracow Fashion Week (21-29.03.2015), organizowanego te? przez SAPU. Partnerami wydarzenia s?: miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz ICE Kraków, a partnerem generalnym – Galeria Kazimierz.

 

Tytu? Kolekcji Roku decyzj? Rady Wysokich Krawców zdoby?a Anna Pietrowicz za kolekcj? "Nikt ci nie uwierzy". "Kolekcja jest zapisem procesu poszukiwania nieoczywistego pi?kna, eksperymentów w pracy z tkanin? oraz z konstrukcj?. Bezpo?rednim impulsem do stworzenia ubiorów by?y emocje jakie pozostawia film "Wielkie pi?kno" oraz japo?ska filozofia Wasa-Bi" - mówi projektantka, która sko?czy?a w tym roku SAPU.

 

Nagrod? Rady Mediów otrzyma?a Anna Tronowska za kolekcj? "Partytura spojrze?". "Kolekcja inspirowana jest malarstwem Jeana Dubuffeta. Pod jego wp?ywem powsta?y autorskie printy wykonane metod? sitodruku oraz druku sublimacyjnego, a tak?e ozdobne st?bnowania i wykonany w?asnor?cznie haft" - mówi absolwentka SAPU.

 

Rada Wysokich Krawców przyzna?a równie? wyró?nienia za "Kreatywno?? i wizjonerstwo", które otrzyma?y: Anna Tronowska, Marta Kapala, Joanna Organi?ciak-P?achta, Aneta Dziatkowiec, Magdalena Orze?, Paula Fiuk, Waleria Tokarzewska-Karaszewicz i Monika Wierzchowska.

 

Specjaln? nagrod? przyzna? ?ukasz Jemio?, go?? Cracow Fashion Awards. Uznany projektant postanowi? wyró?ni? Joann? Organi?ciak-P?acht? za kolekcj? "Identity". Ta projektantka otrzyma?a równie? nagrod? od targów mody HUSH Warsaw, któr? wr?czy?a Anna Pi?ta.

 

Do konkursu, a zarazem pokazu dyplomowego SAPU stan??o 38 osób. Cracow Fashion Awards trwa?y przez dwa dni - w sobot?, w czasie pokazu dyplomowego w zabytkowym wn?trzu Muzeum In?ynierii Miejskiej, zobaczyli?my wszystkie kolekcje rywalizuj?ce o nagrody. W niedziel?, w czasie gali w Centrum Kongresowym ICE Kraków, pokazano 14 najlepszych kolekcji. Licznie zgromadzona publiczno?? zobaczy?a równie? kolekcje uznanych projektantek, a zarazem absolwentek SAPU - Anny Pirowskiej (DRESSAP), Marii Mrowcy (Mrovca Fashion Design), Igi Szuchiewicz (Malgrau), Anny Ziemniak oraz Anety Zieli?skiej. Pokazano zagraniczne kolekcje: Christiny Tiran i Victorii Rowley (Wielka Brytania, zwyci??czynie konkursu Fashion Culture), Ugne Martinaityte (Litwa, zwyci??czyni konkursu Habitus Baltija), Anette Hildenbrand (Niemcy), Darji Donezz (Ukraina, Doniec Fashion Days). Na koniec swoj? najnowsz? kolekcj? pokaza?a Joanna B?a?ejowska-Pecorari (marka ASKA, Pary?).

 

W?ród go?ci Cracow Fashion Awards znalaz?o si? wiele osobowo?ci mody, m.in. ?ukasz Jemio?, Wojciech Bednarz, Jerzy Antkowiak, Karolina Pi?ch (projektantka zespo?u Balenciaga), Lidia Popiel, Micha? Zaczy?ski, Harel, Tobiasz Kujawa, Ma?gorzata Sobiczewska, Carol Morgan (Central Saint Martins London), Liza Snook (Virtual Shoe Museum, Holandia), Connie Vaever (TEKO, Dania), Jerzy Osika, Agata Mayer.

 

Wydarzenie organizowa?a Szko?a Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie, która obchodzi swoje 20-lecie.

 

Podczas CFA nagrody swoje przyznali tak?e nasi go?cie, Partnerzy i Patroni:

 

Forum Mody nagrodzi?o Eliz? So?tysiak, Laur? ?lepowro?sk?, Martyn? Kraus oraz Waleri? Tokarzewsk?. 

Hotel Bachledówka nagrodzi? Mart? Kapal? 

Fashion Film TV Ann? Krzepkowsk? 

Slow Fashion Cafe Ann? Tronowsk? 

Instytut Konfucjusza Ann? Pietrowicz 

Klonex Laur? ?lepowro?sk?

Consay nagrodzi? Joann? Organi?ciak-P?acht?

Ariadna Waleri? Tokarzewsk?

Niebieski Art Hotel & SPA zaprosi? 8 projektantów do pokazania swoich kolekcji podczas  pokazu w pi?tek 27 marca w przestrzeni hotelu: Magdalena Orze?, Olesya Shor, Anna Tronowska, Waleria Tokarzewska, Martyna Kraus, Monika Wierzchowska, Marta Kapala, Laura ?lepowro?ska,

Hotel Novotel Kraków Centrum tak?e zaprosi? wybranych projektantów do pokazu u siebie: Katarzyn? Karasi?sk?, Katarzyn? Haratym oraz  Laur? ?lepowro?sk?

Promedia Anet? Dziadkowiec,

Fashion Culture Magazine Laur? ?lepowro?sk?

Dziennik Polski Joann? Organi?ciak-P?acht? oraz Ann? Pietrowicz,

Lounge Magazyn Joanna Organi?ciak-P?acht?

Luksus Portal Ann? Krzepkowsk?,

Radio Eska Ann? Pietrowicz

 

Program CFW:

www.cracowfashionweek.com/program-cfw/program

 

ORGANIZATORZY CRACOW FASHION WEEK 2015:

Szko?a Artystycznego Projektowania Ubioru, Krakowskie Szko?y Artystyczne, Reklamex – Agencja Promocji Mody, Polska Fundacja Mody i Sztuki

 

PARTNER GENERALNY: Galeria Kazimierz

 

Partnerzy strategiczni:

Hotel Novotel Kraków Centrum, Hotel Novotel Kraków West, Niebieski Art Hotel & SPA

 

PARTNERZY:

 

Miasto Kraków, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Muzeum In?ynierii Miejskiej,

Krakowskie Biuro Festiwalowe, Pauza in Garden, Miesi?c Fotografii w Krakowie, Muzeum Archeologiczne, Jewish Community Centre Krakow, HUSH Warsaw, Slow Fashion Cafe, Forum Mody, Fashion Culture, Kielce Institute of Design, Instytut Konfucjusza, Virtual Shoe Museum, Szko?a Kreatywnej Fotografii, Muzeum Narodowe w Krakowie,

PARTNERZY BIZNESOWI:
Ariadna S.A., Maszyny Brother, Made in G, AUTONEO salon Hyundai, ICAR Fabryka Ram, Baroque Restaurant & Cocktail Bar,  Black Cliff, S?o? Torbalski, Radio Taxi Barbakan, Consay, Deichamnn, Digital Board, Klonex, Biuro Reklam i Plakatowania Koneser,  AllBag, Drukarnia Leyko,

Makija?e: Szko?a Wiza?u i Stylizacji  Artystyczna Alternatywa

Fryzury: Akademia Stylizacji Babicz

PATRONI MEDIALNI:

Radio Eska, Hot Moda, Fashion Magazine, Plejada, Fashion Post, Lounge Magazyn, Karnet, Sophisti.pl, Zwyk?e ?ycie, Backstage Show, Harelblog.pl, Freestyle Voguing, Mr.Dynamo, Ultra ?urnal, Dziennik Polski, Luksus Portal, Fashion Culture Magazine, Finelife.pl, Moda Forum, Fashionweare.com, Michalzaczynski.com, Rynek Mody, krakow.pl, Wydawnictwo Promedia, fashionbusiness.pl, Moda M?ska, TUBA

CRACOW FASHION WEEK

 

CRACOW FASHION WEEK

 

CRACOW FASHION WEEK

 

 

20.02.15 - EWELINA SZ. W KAMPANII DLA GALERII WARMI?SKIEJ

Ewelina Sz. w kampanii dla Galerii Warmi?skiej. 

MODELKA

MODELKA

MODELKA

01.02.15 - JUNK FASHION SHOW 2015

Studenci Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie pokazali swoj? kreatywno??. W czasie Junk Fashion Show zobaczyli?my m.in. ubrania wykonane z papieru i materia?ów recyklingowych. Junk Fashion Show zako?czy? Eko Fashion Weekend, organizowany przez Krakowskie Szko?y Artystyczne.

Studenci I roku Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru zaprezentowali kreacje wykonane z papieru. Pokazali, ?e ten materia? mo?na kszta?towa? na rozmaite sposoby, imituj?c tkaniny. Zobaczyli?my szerok? palet? pomys?ów, od strojów utrzymanych w klimacie nordyckiego minimalizmu po skomplikowane konstrukcje przypominaj?ce rze?b?. Studenci wykorzystali sw? pomys?owo?? w doborze materia?ów, stosuj?c m.in. paragony, fragmenty gazet czy… pude?ka na jajka.

II rok Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru po??czy? histori? z nowoczesno?ci?. M?odzi projektanci stworzyli kreacje, które wykorzystywa?y najnowsze trendy, a jednocze?nie odwo?ywa?y si? do mody z przesz?o?ci. Wykorzystywali zarówno reprodukcje dzie? sztuki, jak s?ynna Mona Lisa, czy motywy regionalne i etniczne, wpisuj?c si? w nurt slow fashion. Pokazali, ?e doskonale znaj? nie tylko histori? mody, ale i histori? sztuki.

Junk Fashion Show zako?czy? Eko Fashion Weekend, organizowany przez Krakowskie Szko?y Artystyczne. Przez trzy dni mo?na by?o wzi?? udzia? w zaj?ciach podejmuj?cych temat ekologii i sztuki, warsztatach, wyk?adach czy wystawach. W budynku KSA przy ul. Zamoyskiego 52 mo?na ogl?da? interesuj?c? ekspozycj? „Reinkarnacja przedmiotu”, która prezentuje sztuk? u?ytkow? wykonan? przez studentów Szko?y Wn?trz i Przestrzeni.

Organizatorzy Eko Fashion Weekend: Szko?a Artystycznego Projektowania Ubioru, Krakowskie Szko?y Artystyczne, Agencja Modelek i Promocji Mody REKLAMEX, Polska Fundacja Sztuki i Mody

Partner Generalny: Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku Opakowa? SA

Partnerzy: to?pa®, Digital Boards, Biuro Reklamy i Plakatowania Koneser, Baroque Restaurant&Coctail Bar, Antalis Poland

Fryzury: Akademia Stylizacji M.P.Babicz. Makija?: Szko?a Wiza?u i Stylizacji Artystyczna Alternatywa

Patroni Medialni: Eska, Luksus Portal, Lounge Magazyn, kulturaonline.pl, DaWanda, ekologia.pl, jestemeco.pl, Moda Forum, zielonalekcja.pl, meble.pl, Wydawnictwo Promedia, Fashionbusiness.pl, Moda Damska, Moda M?ska, TUBA

JUNK FASHION SHOW 2015

JUNK FASHION SHOW 2015

JUNK FASHION SHOW 2015

JUNK FASHION SHOW 2015

JUNK FASHION SHOW 2015

JUNK FASHION SHOW 2015

 

20.01.15 - SESJA DLA MAGAZYNU TUBA 2015

Przedstawiamy sesj? dla magazynu Tuba. Zaj?li?my si? pe?n? produkcj? sesji.

Modelka Ewelina Sz.

fot.  Dawid H. Gro?ski

stylizacja: Sebastian G?sienica ?uszczek

produkcja: Katarzyna Stefanik

TUBA 2015 TUBA 2015

TUBA 2015

12.01.15 - SESJA DLA SALONU DIANA

Nasza modelka w sesji dla salonu sukien ?lubnych Diana.

DIANA

DIANADIANA

DIANA

03.01.15 - OK?ADKA TUBY 2014 WYRÓ?NIONA

Jeste?my pod wra?eniem! Nasza ok?adka magazynu Krakowskich Szkó? Artystycznych „TUBA” znalaz?a si? w?ród 50 najlepszych ok?adek 2014 roku w zestawianiu portalu Fubiz obok ok?adek TIME,ForbesV MagazineDazed and Confused MagazineThe New Yorker, ELLE, L’Officiel de la Mode, i-D,HYPEBEAST, The New York Times czyWallpaper* magazine.
To ju? druga nasza ok?adka doceniona na mi?dzynarodowym forum.


Grafika: Nina Gregier |proste kreski|
Fotograf: Dawid H. Gro?ski
Stylizacja: Micha? Wójciak

Produkcja: Katarzyna Stefanik

Wi?cej informacji na:http://www.fubiz.net/2014/12/19/the-best-magazine-covers-of-2014/

TUBA 2014

24.11.14 - MAGDA CZ. W SESJI DLA ARROGANT

Magda w sesji dlas marki ARROGANT. Fot. Dominik ?ozi?ski

REKLAMEX

17.08.14 - FASHION IN CRACOW

Karolina i Jola w pokazach w ramach Fashion in Cracow.

15.07.14 - PRODUKCJA SESJI DLA MIMO STUDIO

Sesja z udzia?em produktów Mimo. 

Modelka Jola K. z Agencji Rekalmex

fotograf Dawid H. Gro?ski

reklamex

reklamex

09.07.14 - NASTAZJA KAMPANII DLA FUNK N' SOUL

Nastazja w kampanii dla Funk N' Soul.

reklamex

reklamex

reklamex

reklamex

05.07.14 - POKAZ W RAMACH FASHION NIGHT - PAUZA GARDEN

Nasze modelki mia?y okazj? zaprezentowa? kolekcje m?odych projketantów w ramach eventu zorganizowanego przez ?obzowska Studio.

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX29.06.14 - NASTAZJA C W MESS MAGAZINE

Sesja z udzia?em Nastazji C. w Mess Magazine.

reklamex

26.06.14 - MARLENA W SESJI DLA ANGIELSKIEJ PROJEKTANTKI BEATY GUZI?SKIEJ

Marlena w sesji dla polskiej projketnatki mieszkaj?cej w Londynie Beaty Guzi?skiej. Sesj? wykona? nasz fotograf Dawid H. Gro?ski.

14.06.14 - 3 EDYCJA FASHION CULTURE W LONDYNIE

14 czerwca 2014 roku w pa?acu White House w Londynie odby?a si? trzecia edycja Fashion Culture – presti?owego konkursu dla m?odych projektantów. O g?ówn? nagrod? walczy?o szesnastu uczestników z ró?nych krajów Europy, m.in.: Niemiec, Anglii, Francji, W?och, Rosji i Szwecji. Polsk? reprezentowali absolwenci Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru z Krakowa: Micha? Wójciak, Anna Obody?ska, absolwentka ASP w ?odzi – Domi Grzybek oraz duet IMA MAD.

Zwyci?sk? kolekcj? trzeciej edycji konkursu zaprojektowa?y Victoria Rowley oraz Chistina Tiran, tu? za nimi w klasyfikacji punktowej znalaz?a si? Anna Obody?ska z SAPU. Jest to kolejny sukces absolwentów krakowskiej szko?y – w zesz?ym roku I miejsce w konkursie Fashion Culture zaj??a Anka Letycja Walicka. G?ówn? nagrod? w konkursie jest sesja zdj?ciowa z ?wiatowej s?awy fotografk?, Matild? Temperley.

Organizatorzy Cracow Fashion Week b?d?cy partnerem Fashion Culture wyró?nili szwedzkiego projektanta, Erika Bjerkesjo, którego kolekcja zostanie zaprezentowana podczas szóstej edycji Cracow Fashion Week w marcu 2015 roku.

Konkursowy pokaz realizowa?y modelki i modele z Londynu oraz Agencji Reklamex z Krakowa. Konkurs Fashion Culture promuje twórczo?? m?odych artystów i wspiera ich zawodowy start. Sukces dotychczasowych edycji zapewni? mu rozpoznawalno?? w bran?y mody i mi?dzynarodowy presti?.

Agencja Rekalmex zapewni?a równie? pe?n? koorydnacj? backstage pokazu oraz choreografi? dla 16 kolekcji.

 

 

 

01.06.14 - LABORATORIUM MODY 2014

Tegoroczna edycja Laboratorium Mody by?a wyj?tkowo ekscytuj?ca! Publiczno??, licznie zgromadzona w Nowohuckim Centrum Kultury z niecierpliwo?ci? oczekiwa?a rezultatów modowych eksperymentów autorstwa studentów Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru (www.ksa.edu.pl).

Podczas pierwszej cz??ci pokazu na scenie pojawi?y si? rze?biarskie kreacje o niekonwencjonalnych formach wykonane z jednobarwnej, surowej, bawe?nianej tkaniny.

Drug? cz??ci? pokazu zaw?adn??y projekty inspirowane nowymi technologiami, nowoczesno?ci? i futuryzmem. Wykorzystano opalizuj?ce tkaniny, elementy wykonane z plastiku, gumy i metalu oraz ?wiat?a ledowe. W nowatorski sposób zestawiono ze sob? transparentne oraz ci??kie tkaniny, których faktura przypomina?a kamie? i uk?ady elektroniczne.  Dominowa?y kolory z?oty, srebrny i granatowy, przywo?uj?ce na my?l gwia?dziste niebo.

Wszystkie kreacje zaprezentowa?y modelki i modele z Agencji Promocji Mody REKLAMEX (www.reklamex.krakow.pl).

Po pokazie studentów odby?o si? after party w Baroque Restaurant&Coctail Bar przy ulicy ?w. Jana 16.

Organizowane od 20 lat Laboratorium Mody udowadnia, ?e eksperymenty w dziedzinie ubioru nigdy nie wychodz? z mody. Zobaczymy jak daleko si?gnie wyobra?nia projektantów za rok… 

Makija?e i fryzury: Szko?a Wiza?u i Stylizacji Artystyczna Alternatywa

Organizatorzy: Szko?a Artystycznego Projektowania Ubioru, Agencja Modelek i Promocji Mody Reklamex, Polska Fundacja Sztuki i Mody

Partnerzy: Empik, Biuro Reklamy i Plakatowania KONESER, Digital Board, Antalis Poland,  Andel's Hotel Kraków 

Patroni Medialni: Radio ESKA, Dziennik Polski, kulturaonline.pl, Luksus Portal, Allani.pl, Stylistki.pl, enthussiastoffashion.pl, Likemore.pl, Lounge Magazyn, talent.pl, Magazyn Studencki MANKO, Miasta Kobiet, IPRESS Magazine, Wydawnictwo Promedia, Moda Damska, Moda M?ska, dlastudenta.pl

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX


07.05.14 - AGNIESZKA DLA SLOW FASHION CAFE

Agnieszka w sesji dla Slow Fashion Cafe. 

reklamex

reklamex

29.03.14 - POKAZ SLOW FASHION CAFE / CRACOW FASHION WEEK

Mieliśmy okazję współpracować przy pokazie w Slow fashion Cafe, modelki zaprezentowały  autorskie kolekcje młodych projketantów oraz kolekcję projektantek Slow Fashion Cafe Kasi Stypulskiej i Moniki Nemeth.

fot. studio pozytywne, studio fotograficzne poruszenie

reklamex

reklamex

reklamex

reklamex

reklamex

28.03.14 - POKAZ HOTEL NIEBIESKI/ CRACOW FASHION WEEK 2014

Ostatni pokaz który całościowo realizowliśmy w ramach Cracow Fashion Week w hotelu Niebieskim Art Hotel & SPA.  

Zapewnilismy modelki, oprawę pokazd dla ośmu projektantów.

Makijaże i fryzury wykonała dla Nas Artystyczna Alternatywa szkoła wizażu i stylizacji.

fot. VAAS Photography/ Wiesiek Stempak

reklamex

reklamex

reklamex

reklamex

24.03.14 - POKAZ HOTEL NOVOTEL / CRACOW FASHION WEEK 2014

Prezentujemy fotorelację z pokazu który odbył się w dniu 24 marca w ramach Cracow Fashion Week. Pokaz miał miejsce w hotelu Novotel Krakow Centrum - partnera strategicznego Cracow Fashion Week 2014. zapeniliśmy pełna obsługę oraz koordynację pokazu. Makijaże i fryzury wykonała dla Nas Artystyczna Alternatywa Szkoła wizażu i stylizacji.
Fot. Wojciech Szałaj

reklamex reklamex

reklamex rekalmex

rekalmex reklamex

23.03.14 - CRACOW FASHION AWARDS GALA - FOTORELACJA

W dniu 23/03 przeprowadziliśmy drugą część konkursu Cracow Fashion Awards w ramach ktorego zaprezentowaliśmy 15 kolekji konkursowych absolwentów Szkoły Artystycznego Projektowania ubioru, wybarnych w dniu 22/03, oraz 7 kolekcji gościnnych.Pokaz został zrealizowany w zabytowej przestrzeni Muzeum Inzynierii Miejskiej w Krakowie.Zapewniliśmy obsługę techniczną, pełną obsługę backstag'u, choreografię jak również ekipę modelek i modeli.

22.03.14 - POKAZ CRACOW FASHION AWARDS

Uroczystą galą wręczenia statuetki Kolekcji Roku zakończył się Cracow Fashion Awards -konkurs dla młodych projektantów, absolwentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru (http://www.ksa.edu.pl/). Kilkadziesiąt kolekcji inspirowanych różnymi epokami, tendencjami w sztuce i osobistymi przeżyciami po raz kolejny ukazały potencjał twórczy stojących u progu kariery zawodowej projektantów. Stworzone przez nich widowisko wprowadziło w klimat pozostałych wydarzeń, które odbędą się w ramach Cracow Fashion Week 2014.
Dwudniowa rywalizacja odbywała się w Nowohuckim Centrum Kultury oraz w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Wydarzenie poprowadził dyrektor Krakowskich Szkół Artystycznych, Jerzy Gaweł. Podczas niedzielnej gali towarzyszył mu Krzysztof Stawowy, aktor i wykładowca Szkoły Aktorskiej SPOT. Wszystkie pokazy realizowały modelki i modele z Agencji Promocji Mody Reklamex (http://www.reklamex.krakow.pl/)
Wręczenie nagród uświetniły pokazy kolekcji zagranicznych projektantów: Olgi Fieofanovej, braci Artema i Oleksieja Anatskyi oraz Lili Colley, która pokazała niesamowitą biżuterię, wyeksponowaną na ubiorach zaprojektowanych przez zeszłoroczną absolwentkę SAPU, Kasię Ciejek. Swoje kolekcje zaprezentowali również absolwenci SAPU o uznanej pozycji w świecie mody, laureaci międzynarodowych konkursów: IMA MAD, Karolina Pięch, Studio B3, DUD.ZIN.SKA.
W wydarzeniach uczestniczyli przybyli do Krakowa projektanci, artyści i autorytety dziennikarstwa mody: Jerzy Antkowiak, Wojciech Bednarz, Joanna Błażejowska, Marcin Dąbrowski, Hanna Gajos, Anna Jatczak, Ilona Kanclerz, Krystyna Mazurówna, Ewa Minge, Carol Morgan, Monika Onoszko, Małgorzata Sobiczewska, Łucja Wojtala, Michał Zaczyński. Widowisko swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego. Znany watykanista i pisarz Franco Bucarelli przybył w towarzystwie Agnieszki Chrzanowskiej, aktorki i piosenkarki związanej ze sceną Piwnicy Pod Baranami.
Dwuetapowy konkurs Cracow Fashion Awards wyłonił zwycięzcę oraz laureatów wielu nagród przyznawanych przez jury, partnerów, organizatorów i sponsorów imprezy. Autorzy najlepszych kolekcji wezmą udział w prestiżowych, organizowanych w kraju i za granicą stażach, stypendiach oraz konkursach. Wręczono także cenne nagrody pieniężne
i rzeczowe.
Statuetkę oraz tytuł Kolekcji Roku otrzymała Karolina Kuczer-Płoszaj za kolekcję „Welcome to paradise”. Wyróżnienia za kreatywność i wizjonerstwo otrzymali Sebastian Gąsienica-Łuszczek (“Shadows”), Anita Gil-Korynek (“Walking throuhg the walls”) oraz Michał Kozłowski (“Debiut”). Rada Mediów przyznała nagrodę ex aequo Marii Fedro (“Jasna rzeczywistość”) oraz Karolinie Kuczer-Płoszaj (Welcome to paradise”). Nagroda SAPU – wyjazd na Międzynarodowy Konkurs Habitus Baltija trafiła do Sebastiana Gąsienicy-Łuszczka (Shadows”), Michała Kozłowskiego (“Debiut”) oraz Dominiki Losko (“Luminescent”). Joanna Błażejowska zaprosiła na staż do swojego atelier w Paryżu Małgorzatę Łęczycką (“Exlibris”) oraz Sylwię Bodzetę (“Lacrimosa”). Główny partner wydarzenia, Firma Husqvarna ufundowała nagrodę dla zwycięzcy konkursu, Karoliny Kuczer-Płoszaj w postaci hafciarki o wartości 6000 zł.

Rozpoczęty konkursem Cracow Fashion Awards Tydzień Mody potrwa do niedzieli,
30 marca. W programie mnóstwo atrakcji dla pasjonatów mody – warsztaty, wykłady, wernisaże, pokazy, konferencje oraz targi. Szczegółowy plan Cracow Fashion Week 2014 dostępny jest na stronie http://www.cracowfashionweek.com/.

Patronem Cracow Fashion Week 2014 jest Miasto Kraków oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Nagrody przyznane przez Partnerów i Patronów:

Partner strategiczny Cracow Fashion Week 2014, Hotel Novotel Kraków Centrum wyróżnił: Katarzynę Pakaszewską (“Lśnienie”), Beatę Kamińską (“Bianco-nero”)i Weronikę Maciejewską (“Pasmanteria”).

Niebieski Art Hotel & SPA, partner strategiczny imprezy nagrodził: Magdalenę Misztal (“Zou Bisou”), Patrycję Terkowską-Szlażko (“A woman, the warrior”), Aleksandrę Dudek (“Insectity”), Magdalenę Klimowską (“Erugoria”), Magdalenę Karolską (“In memory in”).

Firma Ariadna wyróżniła kolekcję Katarzyny Serafin (“Rewolta”). Tego samego wyboru dokonała także marka Consay. Slow Fashion Cafe przyznała nagrodę Paulinie Bździkot (“Warszawskie tempo”).

Nagroda Neo Fashion Days trafiła do Sebastiana Gąsienicy-Łuszczka, przedstawiciele Donieck Fashion Days wyróżnili Marię Fedro i Katarzynę Serafin.

Modny Śląsk nagrodził Nicol Colgę za kolekcję „Ślónsk”, a Wrocław Design Martę Lenkiewicz (“No name”), Karolinę Kuczer-Płoszaj, Anitę Gil-Korynek, Sebastiana Gąsienicę-Łuszczka oraz Jadwigę Pańczyniak (“Eter”).

Producent wykonawczy Widowiska Teatralno – Modowego „Po zmierzchu” organizowanego w Sandomierzu przyznał nagrodę Ewelinie Janiszewskiej (“Tokyo Monogatari”), Michałowi Kozłowskiemu, Sylwii Bodzęcie oraz Marii Fedro.

Firma Ewa Bień wyróżniła prace Moniki oraz Patryka Łobos (“Dekonstruktywizm”). Tę samą kolekcję wybrała także firma Bielenda. Instytut Konfucjusza nagrodził Weronikę Maciejewską.

Nagroda „Dziennika Polskiego” trafiła do Karoliny Kuczer-Płoszaj, a „Rynku Mody” do Jadwigi Pańczyniak i Sebastiana Gąsienicy-Łuszczka.

Promedia wyróżniły kolekcję Anity Gil-Korynek, a „Lounge Magazyn” Karoliny Kuczer-Płoszaj.

Faworytem Radia Eska okazała się kolekcja Marii Fedro. Tego samego wyboru dokonała także Agencja Fashion Film. Serwis KulturaOnLine.pl wyróżnił Nicol Colgę, a Luksus Portal Karolinę Pakaszewską.

tekst: Aleksandra Depa

Organizatorzy: Polska Fundacja Sztuki i Mody, Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Krakowskie Szkoły Artystyczne, Agencja Promocji Mody REKLAMEX
Partnerzy Główni: Husqvarna Viking, Pasmanteria Krakowska
Partnerzy strategiczni: Hotel Novotel Kraków Centrum , Niebieski Art Hotel & SPA

Partnerzy: Miasto Kraków ,Krakowskie Biuro Festiwalowe, ARIADNA S.A, Bielenda S.A, Ewa Bien, Antalis Poland, Muzeum Narodowe w Krakowie, EMPIK, Baroque Restaurant&Coctail Bar,Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Słoń Torbalski,Galeria BB, Digital Board, Europress Polska, Deichmann, Slow Fashion Cafe, Konferencja Business Fashion & Technology, Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa, Jakub Ziemirski Atelier, CONSAY, Radio Taxi Barbakan, Biuro Reklamy i Plakatowania KONESER, Instytut Konfucjusza, Drukarnia Leyko, Black Cliff, Kinoteatr Wrzos,

Patroni medialni: Fashion Magazine, Radio Eska, Karnet, Dziennik Polski, Lounge Magazyn, LABEL Magazine, Sophisti.pl, Wnętrza Daniela, Miasto Kobiet, Rynek Mody, ,fashionweare.com, Moda Forum, Wydawnictwo Promedia, Moda Damska, Moda Męska, fashionbusiness.pl, kulturaonline.pl, Luksus Portal, IPRESS Magazine, MaxModels.pl, Magazyn Studencki Manko, dlastudenta.pl, Confashion Magazine, talent.pl, likemore.pl, enthusiastoffashion.pl, Cogito, Allani.pl, Stylistki.pl, Miumag.pl, TUBA

Patnerzy zagraniczni: Fashion Culture London, Habitus Baltija, Donetsk Fashion Days, Russian Silhouette, Mielnica Mody

22.03.14 - CRACOW FASHION AWARDS PREMIERY - FOTORELACJA

W dniu 22/03 odbył się pokaz premirowy kolekcji dyplomowych absolwentów Szkoły Artystcznego Projektowania Ubioru

w Nowohuckim Centrum Kultury. Zaprezentowaliśmy ponad 50 kolekcji przy udziale 30 osobowej ekipy modelek i modeli.

Makijaże wykonała dla nas Artystyczna Alternatywa Szkoła wizażu i stylizacji www.artystyczna-alternatywa.pl

Fryzury wykonał dla nas Kuba Ziemirski wraz z zespołem www.jakubziemirski.pl


14.03.14 - ILONA B. podczas pokazów w Bielsku Białej

Nasza modelka podczas pokazów w Galerii Sfera w Bielsku Białej.

24.02.14 - PRODUKCJA SESJI DLA M?ODEGO PROJEKTANTA SEBASTIANA G?SIENICY - ?USZCZEK

Przygotowali?my kompleksowo sesj? wizerunkow? dla m?odego projektanta Sebastiana G?sienicy - ?uszczek. 

Zaj?lismy si? koncepcj?, przygotowaniem oraz poszukiwaniami meiejsca, które odda?oby charakter kolekcji Sebastiana.

Sesj? wykona? fotograf z naszej agencji.

reklamex

reklamex

reklamex


02.02.14 - JUNK FASHION SHOW 2014 RELACJA

Czterodniowe święto mody ekologicznej zamknął w  2 lutego długo wyczekiwany pokaz Junk Fashion Show, prezentujący ponad 300 projektów uczniów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru (www.ksa.edu.pl) Na kilka godzin sceną Nowohuckiego Centrum Kultury zawładnęła kreatywność, myśl ekologiczna i miłość do środowiska naturalnego. Całe przedsięwzięcie swą obecnością uświetnili goście specjalni, wykładowcy i absolwenci KSA, partnerzy i sponsorzy oraz licznie zgromadzona publiczność. 

Zaprezentowane przez kilkadziesiąt modelek z agencji Reklamex (www.reklamex.krakow.pl)  recyklingowe projekty słuchaczy SAPU jak co roku zaskakiwały pomysłowością, kształtem, strukturą i tworzywem – po raz kolejny przekonaliśmy się jak wiele piękna wydobyć można z materiałów recyklingowych. Pokaz otworzyły projekty słowackich studentów, którzy w Krakowskich Szkołach Artystycznych odbywali w styczniu dwutygodniowy staż w ramach Programu Leonardo da Vinci Mobility. Po nich na scenę wkroczyły papierowe, ekologiczne projekty studentów SAPU, nagrodzone gromkimi oklaskami.

Po kolekcji papierowej przyszedł czas na prezentację stylizacji słuchaczy Szkoły Visual Merchandisingu, które także zawierały elementy materiałów recyklingowych. Kolejnym punktem programu był pokaz mody konceptualnej, zaraz po nim zostały zaprezentowane  kreacje inspirowane malarstwem i sztuką okresu Młodej Polski.

Organizatorzy:

 Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Polska Fundacja Sztuki i Mody, Agencja

Modelek i Promocji Mody REKLAMEX.

Partner Główny:

 

Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, W Trosce o Naturę

 

Partnerzy:

 

Empik, tołpa ®, Antalis, Biuro Reklam i Plakatowania Koneser, Sklep Fotograficzny Foto-

Tip, Baroque Restauracja & Coctail Bar, Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alterantywa,

Jakub Ziemirski Atelier

Patroni Medialni:

 Radio Eska, Dziennik Polski, Wnętrza Daniela, meble.pl, sophisti.pl, Miasto Kobiet,

zielonalekcja.pl, Moda Forum, ulicaekologiczna.pl, likemore.pl, Miesięcznik RECYKLING,

talent.pl, kulturaonline.pl, stylemiasta.pl, jestemeco.pl, DaWanda, ekologia.pl, ekohabitat.pl,

Stowarzyszenie MANKO, ekolupa.pl, ekolokalizator.pl, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie,

Wydawnictwo PROMEDIA, fashionbusiness.pl, Moda Męska, Moda Męska, TUBA.

reklamex

reklamex

reklamex

reklamex

reklamex

reklamex

 

02.02.14 - PRODUKCJA SESJI DLA MAGAZYNU TUBA

Mieliśmy przyjemność zająć się produkcją sesji dla magazynu TUBA wydawanego wraz z Krakowskimi Szkołami Artystycznymi.

Nasza ekipa modelek i modeli, fotografowie, styliści, wizażyści spisali się na medal!

Dziękujęmy za super współpracę!

Sesja w studio FOTO TIP. 

EKIPA:

Model: Rafau KadlofReklamex Agencja Modelek i Promocji Mody

Modelki Karolina U i Adrianna K | Reklamex Agencja Modelek i Promocji Mody

MUA + Hair: Marlena Kulpa | Jakub Ziemirski Atelier

Styling: Michał Wójciak | Michał Wójciak

Assistant Stylist: Sebastian Łuszczek | Sebastian Łuszczek

Production sessions: Katarzyna Stefanik

MUA + Hair: Marlena Kulpa | Jakub Ziemirski Atelier

rekalmex

rekalmex

rekalmex

rekalmex

reklamex

reklamex

02.02.14 - SESJA DLA MAGAZYNU TUBA II 2014

 

Druga sesja dla magazynu TUBA w niesamowitym miejscu Alwernia Studios

Model: Ewelina Sz i magda K| Reklamex Agencja Modelek i Promocji Mody

MUA + Hair: Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa

Styling: MHShowroom

Assistant Stylist: Sebastian Łuszczek

fot. Gawel

rekalmex

reklamex

rekalmex

reklamex

rekalmex

28.01.14 - EWELINA DLA MARKI INGLOT II

Ewelina Sz. dla marki Inglot. Gratulujemy!

reklamex

06.01.14 - WERONIKA B. dla UNI4M

Weronika B. dla marki UNI4M. Gratulujemy!

reklamex

03.01.14 - PRODUKCJA SESJI DLA PROJEKTANTKI ANNY OBODYŃSKIEJ

Przygotowana kompleksowo sesja zdjeciowa dla młodej projektantki Anny Obodyńskiej. Na zdjęciach nasza modelka Marta W. 

Fot. Dawid H. Groński

Styl. Kazik Stolarczyk Stylist /  Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa

Proj. Anna Obodyńska

MUA.  Anna Woźniak /  Wodzia make-up story

Scenografia. Agata Bednarska

Produkcja Sesji. Katarzyna  Stefanik 

reklamex

reklamex

reklamex

reklamex

01.12.13 - EWELINA SZ. DLA MARKI INGLOT

Ewelina Sz. dla marki INGLOT. Gratulujemy!

reklamex

29.11.13 - POKAZ GALERIA BRONOWICE

Kompleksowa organizacja pokazu w ramach otwarcia Galerii Bronowice. Nasz pokaz oglądały osoby ze świata polityki, Prezydent Miasta Krakowa  Jacek Majchrowski jak i mody m.in  redaktor mody z Viva Moda Maja Kasprzyk, dzienikarz i stylista z Moda Forum Wojtek Skulski, legendę w świecie mody Jerzego Antkowiaka.

Galę otwarcia poprowadzili: Joanna Koroniewskia oraz Maciej Dowbor

 

Zapewniliśmy ekipę modelek, choreografię, stylizację pokazu, pełną koordynację.

Makijaże i fryzury wykonała dla nas ekipa ze szkoły wizażu i stylizacji Artystyczna Alternatywa.

Foto:Quattro Studio/ Rafał Woźniak

reklamex reklamex

reklamex reklamex

reklamex reklamex

rekalmex reklamex08.11.13 - POKAZ REVIJA

Nasze modelki w pokazie na otwarcie nowego miejsca concept store'u w Krakowie. 

25.10.13 - POKAZ IDEA FIX

Modele z naszej Agencji w pokazie concept store'u IDEA FIX.

Relacja video, zapraszamy!

https://www.youtube.com/watch?v=jlOpMuG1d7M

24.10.13 - SESJA FOTO TIP

Nasza modelka Dominika K. w sesji dla marki Foto Tip.

18.10.13 - SESJA dla Fabryki Kapeluszy Polkap

Nasza modelka Kasia O. w sesji dla Fabryki Kapeluszy. 

15.10.13 - POKAZ SLOW FASHION CAFE

Nasza ekipa podczas pokazu w niezwykłym miejscu Slow Fashion Cafe. Niesamowita atmosfera.

reklamex

reklamex

reklamex

reklamex

 

10.10.13 - EksMagazyn sesja

Magda K. w sesji dla EksMagazyn

produkcja: photohouse studio

foto: Tomasz Jedrszczyk

styl: Sabi Bielska

asystent styl: Agnieszka Sordyl-gąska

make-up: Zuzanna Suzi Zizu Zakrzewska

biżu- KAMI Glamour Biżuteria Artystycza

reklamex

reklamex

10.10.13 - FASHION MAGAZINE

Nasze modelki w pokazie dla Fashion Culture III edycja. relacja w jesiennym wydaniu Fashion Magazine

reklamex

reklamex

16.09.13 - ILONA w CYKLU POKAZÓW GALERIA KRAKOWSKA

Nasza modelka w pokazach dla Galerii Krakowskiej.

reklamex

09.09.13 - POKAZ HOTEL NOVOTEL

Prezentujemy fotorelację z pokazu który odbył się w dniu 24 marca w ramach Cracow Fashion Week. Pokaz miał miejsce w hotelu Novotel Krakow Centrum - partnera strategicznego Cracow Fashion Week 2014. zapeniliśmy pełna obsługę oraz koordynację pokazu. Makijaże i fryzury wykonała dla Nas Artystyczna Alternatywa Szkoła wizażu i stylizacji.
Fot. Wojciech Szałaj

reklamex reklamex

reklamex reklamex

reklamex rekalmex

09.09.13 - ILONA M. w POKAZACH GALERIA SFERA

Ilona w pokazach dla Galerii Sfera w Bielsku Białej

28.08.13 - MAGDA CZ. W MEDIOLANIE II

Po raz kolejny Magda w Mediolanie. Trzymamy kciuki!

01.08.13 - SESJA DLA MAGAZYNU WESELE V

Nasza modelka Kasia B.  w sesji dla Magazynu Wesele. 

reklamex

27.07.13 - POKAZ KOLEKCJI MŁODYCH PROJEKTANTÓW

Nasza agencja skoordynaowała pokaz dwójki młodych projketantów Michała Wójciaka i Bogny Stefańskiej. Zapewnialiśmy ekipe modelek i modeli, choreografię i wakacyjną atmosferę.

fot. Joanna Zawiślan

Reklamex

Reklamex

Reklamex

Reklamex

Reklamex

08.07.13 - KLAUDIA K> AGENCJA WOMEN> MEDIOLAN

Nasza modelka Klaudia K. w najlepszej agencji na WOMEN management na stałym kontarkcie. Trzymamy kciuki, gratulujemy!!!!!!

Reklamex

09.06.13 - MAGDA CZ. w MEDIOALNIE

Magda po raz pierwszy została zaproszona do wspólpracy z agencją w Mediolanie. Gratulujemy!

Reklamex

01.06.13 - LABORATORIUM MODY 2013

1 czerwca scena Nowohuckiego Centrum Kultury zamieniła się w wielkie modowe laboratorium. Pokaz przyciągnął liczną publiczność, którzy tym razem podziwiali nie tylko projekty słuchaczy I i II roku Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, ale również stylizacje przygotowane przez słuchaczy Szkoły Visual Merchandisingu. Kolekcje zaprezentowały modele i modelki z Agencji Reklamex, makijaże i fryzury wykonała Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa.

 Studenci pierwszego roku zaprezentowali rzeźbiarskie kreacje o niekonwencjonalnych formach z jednobarwnej, surowej, bawełnianej tkaniny, a studenci drugiego roku zachwycili kreatywnością pokazując, co może  wyjść z połączenia dżinsu z dzianinami o różnej grubościi strukturze. Stylizacje ciuchów jeansowych przygotowane przez słuchaczy Szkoły Visual Merchandisingu emanowały kolorem i świeżością. Osadzone w aktualnych tendencjach propozycje na pewno zainspirują miłośników mody do tworzenia ciekawych kompozycji z zasobów własnej szafy. Przecież na co dzień nie musi być nudno!

Na zakończenie jedenastu projektantów z Białorusi pokazało swoje kolekcje nagrodzone w “Fashion Mill” – najważniejszym konkursie modowym ich kraju. Pokaz w Krakowie był dla nich krótkim postojem przed występem w Mediolanie. Interesującym było zobaczyć inne podejście do projektowania i prezentacji kolekcji oraz świetne kolekcje męskie.

Reklamex

Reklamex

Reklamex

Reklamex

Reklamex

Reklamex

Reklamex

28.05.13 - SIEMENS FRESH LOOK

Nasze modelki Marta i Karolina w publikacji dla Siemens Fresh Look w kolekcji Nemeth&Stypulska.

Reklamex

Reklamex

27.05.13 - DOMINKA K. W MEDIOLANIE

Z przyjemnością informujemy że nasza modelka Domika, została zaproszona do współpracy z mediolańską Agencją modelek. Gratulujemy!

Reklamex

 

19.05.13 - POKAZ MODY W PŁACU W RYCZOWIE

Nasze modelki w kompleksowo przygotowanym pokazie w niezwykłej scenerii Pałacu w Ryczowie.

16.05.13 - FASHION CULTURE II EDYCJA 0 WARSZAWA POKAZ MODY

Po raz kolejny ekipa Reklamex, miała okazję współtworzyć projekt Fashion Culture. Tym razem edycja FC odbyła się w samym sercu Wraszawy - na Krakowskicm Przedmieściu w Domu Poloni. 12 modelek zaprezentowało 6 wyselkcjonowanych pokonkursowych kolekcji. Koordynacja oraz choreografia również została przeprowadzona przez Nas.

Fot.Quattro Studio/Rafał Woźniak

Reklamex

Reklamex

Reklamex

Reklamex

Reklamex

16.05.13 - KLAUDIA K. w GRAZIA

Nasza modelka Klaudia w dwutygodniu Grazia, w relacji z pokazów w ramach FashionPhilosophy Fashion Week Łódź.

Reklamex

15.05.13 - SESJA SUMMERTIME SADNESS

Wspólna sesja razem z ekipą wartą grzechu:

Modelki Rekalmex/ Karina i Dominika

Fot/ Quattro Sudio Rafał Woźniak, Emil Kołodziej

Stylizacja/ Kazik Stolarczyk

Mua/ Anna Pyziołek, Vaenndis Vega Szkoła wizażu i stylizacji Artystyczna Alternatywa

Reklamex

Reklamex

Reklamex

Reklamex

 

07.05.13 - KLAUDIA W SESJI DLA NOWEJ MARKI

Klaudia w kompleksowo zorganizowanej prze Agencję sesji  dla nowej marki na polskim rynku odzieżowym.

Reklamex Reklamex

26.04.13 - SESJA DLA MARKI NIVEA

Nasze dwie modelki w sesji dla marki NIVEA, Marta i Magda. Gratulujemy!

Reklamex

24.04.13 - SESJA DLA MAGAZYNU WESELE IV

Nasze cztery modelki, po raz kolejny w sesji na zaproszenie Magazynu Wesele.

Reklamex

21.04.13 - SESJA BEAUTY DLA SALONU ART NAIL

Cztery modelki Agencji Ilona, Ola, Dominika i Ola w  sesji dla studia Art Nail.

Reklamex

Reklamex

Reklamex

21.04.13 - SESJA DLA SLOW FASHION CAFE

Sesja kolekcji Nemeth&Stypulska, które są właścicielkami jednego z najbardziej kreatywnych miejsc na krakowskich Kazimierzu - Slow Fashion Cafe.

Z niecierpliowścią czeekamu na efekty sesji.

17.04.13 - FASHION WEEK POLAND ŁÓDŹ

Nasza modelka Klaudia K. na wybiegach w ramach Fashion Week Poland w Łodzi.

06.04.13 - FASHION CULTURE - LONDYN POKAZ MODY

Nasza ekipa wraz z 20 osobową ekipą modelek i modeli przeprowadziła pokaz, przygotowała choregografię, projekty fryzur oraz makijaży do 15 kolekcji w tym 12 konkursowych. Pokaz miał miejsce w płacowej scenerii pałacu White House w Londynie.

Link do projektu Fashion Culture:

http://fashionculture.pl/

FCulture

FCulture

FCulture

FCulture


25.03.13 - CRACOW FASHION AWARDS 2013

Projektanci SAPU wystartowali
Cracow Fashion Awards 2013 - pokaz dyplomowy i jednocześnie konkurs Szkoły
Artystycznego Projektowania Ubioru już po raz piąty otworzył krakowski tydzień mody.
Sześćdziesięciu absolwentów SAPU zafundowało licznie zgromadzonej publiczności podróż
przez różne style, epoki i tendencje.W składzie Jury zasiedli Monika Onoszko, Christophe
Gaillet, Dorota Wróblewska, Anna Jatczak, Jerzy Antkowiak, Ilona Kanclerz, Ewa Jagielska -
Żak, Krystyna Mazurówna oraz Michał Zaczyński.
Wszystkie kolekcje zaprezentowały modele i modelki z Agencji Mody Reklamex. Fryzury
były dziełem Akademii Stylizacji Małgorzaty Babicz, makijaże wykonała Artystyczna
Alternatywa.
Tytuł Kolekcji Roku oraz statuetkę SAPU zdobył Michał Wójciak, który
zaprojektował damsko-męską kolekcję "Malkontent" inspirowaną filmem "Teoremat"
Pasoliniego. Jego kolekcję będzie można oglądać podczas Fashion Philosophy, na stoisku
ufundowanym przez Irminę Kubiak i Jacka Kłaka, twórców Fashion Week Poland. Michał
pojedzie również na konkurs Russian Silhuette do Moskwy. Wyróżnienia za kreatywność i
wizjonerstwo trafiły do Anety Szydło, Marii Mrowcy, Igi Szuchiewicz i Katarzyny Ciejek.
Media za najlepszą uznały natomiast kolekcję Marii Mrowcy zatytułowaną "Paper Shape".
Po raz kolejny Joanna Błażejowska przyznała staż w swoim atelier w Paryżu. Ta
prestiżowa nagroda trafiła w ręce Igi Szuchiewicz, autorki wysmakowanej kolekcji
zatytułowanej "DNA by Malgrau".
W kolejnej edycji polsko-brytyjskiego konkursu Fashion Culture wezmą udział
Michał Wójciak oraz Anna Obodyńska, natomiast Dorota Wróblewska zaprosiła na Warsaw
Fashion Street Dorotę Kowalczyk, Magdalenę Dederko, Bognę Stefańską, Katarzynę Ciejek,
Annę Widlarz, Marię Mrowcę, Kingę Calik i Dominikę Maciejowską.
Łacznie nagrodzono 21 kolekcji, co świadczy o wyrównanym poziomie tegorocznej
gali dyplomowej. Mamy nadzieję, że zwycięzcy tegorocznego konkursu dołączą do licznego
grona absolwentów SAPU o uznanych nazwiskach, wśród których są m.in. Łucja Wojtala,
Monika Ptaszek, Michał Gilbert Lach (Bohoboco), Karolina Pięch, Martyna Czerwińska
(Mysikrólik), Grzywnowicz&Węgiel, Zemełka&Pirowska, Anka Letycja Walicka, Anna
Pochopień, , Pat Guzik, Ola Bajer (Bola), Anna Ziemniak, Peggy Pawłowski.
W 2010 roku SAPU otrzymała Honorową Złotą Nitkę za osiągnięcia w kształceniu
projektantów mody, dzięki wielokrotnym zwycięstwom i wyróżnieniom absolwentów SAPU
w tym konkursie.
Do niewątpliwych sukcesów SAPU na arenie międzynarodowej należy także zaliczyć
dwukrotne zdobycie statuetki The Best School w konkursie Habitus Baltija w Rydze, w
którym rokrocznie bierze udział około dziesięciu wyższych uczelni projektowania mody z
całej Europy. Szkoła stale współpracuje z Academy of Design and Haute Couture w Walencji
oraz ze Szkołą Projektowania Mody "Fahmoda" w Hannoverze, w których słuchacze szkoły
odbywają nawet półroczne staże. Absolwenci i studenci szkoły mieli również okazję odbyć
praktyki i staże w atelier Johna Galliano, Jenny O (Osterhoudt), Balenciagi, Alexandra
McQuenna i Dawida Tomaszewskiego w Berlinie.
Od kilku lat w ramach programu Leonardo da Vinci na wymianę młodzieżową
przyjeżdża do SAPU kilkunastu studentów z Niemiec i Słowacji. Międzynarodową atmosferę
w szkole od lat stwarza także liczna grupa studentów zagranicznych, m.in. z : USA, Kanady,
Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Grecji, Słowacji, Austrii i Niemiec, którzy uczyli się lub
wciąż pobierają naukę. Od października 2013 roku SAPU otwiera również specjalną grupę, w
której wszystkie przedmioty będą prowadzone w języku angielskim. Naukę w języku
angielskim będą mogli pobierać zarówno obcokrajowcy jak i polscy studenci, którzy
chcieliby podszlifować język.

Organizatorzy:
Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Agencja Modelek i Promocji Mody
REKLAMEX, Galeria Kazimierz, Polska Fundacja Sztuki i Mody
Partnerzy Główni:
NIEBIESKI art hotel&SPA, Centrum Kształcenia Językowego The Point
Partnerzy strategiczni:
Akcesoria Fotograficzne Foto-Tip, Producent Bielizny Ewa Bien
Partnerzy: empik.com, Muzeum Narodowe w Krakowie, Antalis, Radio Taxi Barbakan,
Ariadna S.A, Idea Fix, Russian Enso, Instytut Konfucjusza, Bielenda, Biuro Reklamy
i Plakatowania Koneser, Małopolskie Blogerki, Pasmanteria Krakowska, Husqvarna,
CONSAY, Agro Tim, United Creativity, Deichmann, Akademia Stylizacji M.P.Babicz,
Sephora, Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa,
Patroni Medialni: Radio Eska, Interia.pl, MaxModels.pl, Dziennik Polski, Fashion Magazine,
Manko, Cracow-life, kulturaonline.pl, Design Attack, Rynek Mody, fashionweare.com,
sophisti.pl, sophistifashion.pl, talent.pl, Lounge Magazyn, Moda w Polsce, LJ Media,
Allani.pl, Moda&Styl, Plakat Live Fashion Club, Moda Forum, Miasto Kobiet, Clueonline,
mynight.pl, Style Pages, Kreatywne.pl, enthusiastoffashion.pl, fashionmedia.pl, Magazyn
Trendy, www.women.com.ua, Slow Fashion Cafe, Kurs na Kurs, Barrel Fashion, TheStylisto,
dlastudenta.pl, Cogito, Confashion Magazine, Promedia, Moda Męska, Moda Damska,
fashionbusiness.pl, TUBA

CFA 2013 Quattro

CFA 2013 Quattro 2

CFA 2013 Quattro 3

CFA 2013 Quattro 4

CFA 2013 Quattro 5

CFA 2013 Quattro 6

CFA 2013 Quattro 7

CFA 2013 Quattro 8

CFA 2013 Quattro 9

CFA 2013 Quattro 10

CFA 2013 Quattro 11

CFA 2013 Quattro 12

23.03.13 - POKAZ SLOW FASHION CAFE

Pokaz najnowszej letniej kolekcji dwóch młodych krakowskich projektantek Moniki Nemeth oraz Katarzyny Stypulskiej. Pokaz miał miejsce w niezwykłym miejscu na krakowskim Kazimierzu Slow Fashion Cafe, w ramach Cracow fashion Week.

slf

SFC

SFC

SFC

 


10.02.13 - SESJA DLA MAGAZYNU KRISSIS IS ZINE

Modelki  Marta Agata Klaudia w sesji dla magazynu Krissis is zine. Już on line http://www.krissis.pl/

Krissis

Krissis

Krissis

07.02.13 - KLAUDIA Ż DLA MAGAZYNU WESELE

Nasza modelka Klaudia w sesji dla Magazynu Wesele.

fot. Patryk Tomaszewski

fryzura i makijaż Oskar Bachoń, Wojtek Kasprzak

magazyn wesele

 

magazyn wesele

magazyn wesele

magazyn wesele

magazyn wesele

07.02.13 - SESJA DLA MAGAZYNU GALERIA SFERA

Nasz model Jacek Grz. w sesji dla Magazynu Sfera.

Zapraszamy na:

http://www.calameo.com/read/001912302432684dc108c

 

Reklamex

03.02.13 - JUNK FAHION SHOW

Tegoroczny Ekofashion Weekend cieszył się ogromnym zainteresowaniem krakowian. Niedzielny pokaz Junk Fashion Show zgromadził rekordową liczbę publiczności, której część nie zmieściła się nawet na sali widowiskowej Nowohuckiego Centrum Kultury i pokaz oglądała na telebimie. Imprezę poprzedziły piątkowe warsztaty przerabiania ubrań i torebek, na które przybyło tak dużo osób , że wykładowcy Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru oraz pomagający im studenci mieli naprawdę pracowite popołudnie. Efekt był wart zachodu - z nieatrakcyjnych rzeczy uczestnicy wyczarowali modne ciuchy, a w stare torebki tchnęli awangardowego ducha.

            A sam pokaz? Prawie czterdzieści modelek z Agencji Modelek i Promocji Mody REKLAMEX (www.reklamex.krakow.pl) zaprezentowało około trzysta unikatowych projektów z papieru oraz tkaniny przed tysiącosobową widownią. Pokaz papierowy to nie tylko artystyczny manifest ekologiczny, ale przede wszystkim zabawa formą, fakturą i recyklingowym materiałem - zachwyt publiczności wzbudziła zarówno czerwona wieczorowa kreacja z bibuły jak i koktajlowa sukienka wykonana z paragonów sklepowych. Nagrodę za najbardziej atrakcyjny model recyklingowy przyznał główny partner pokazu tołpa słuchaczce I roku Annie Suszce.

            W drugiej części pokazu dominującym tematem był eklektyzm. W jednym projekcie należało połączyć tradycję i historię, awangardę i nowoczesność odnosząc się tym samym do aktualnych trendów. Stąd barokowe, bogato zdobione kreacje były przełamywane minimalistycznym, futurystycznym akcentem. Słuchacze Szkoły Visual Merchandisingu zaprezentowali w swoich stylizacjach  nowatorskie spojrzenie na tendencje modowe sezonu jesień-zima 2012/13. Ta część pokazu składała się z ubrań dostępnych w sklepach sieciowych oraz w second-handach. Deformacja i dekonstrukcja, wykorzystanie starej biżuterii jako elementu ubioru to tylko jedne z wielu pomysłów. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie kreacje stworzone przez młodych projektantów i stylistów były niepowtarzalne
i widowiskowe-miały swój styl i charakter. Całość sylwetek dopełniły fryzury wykonane przez fryzjerów z Akademii Stylizacji Małgorzaty Babicz oraz makijaże zrealizowane przez słuchaczki Artystycznej Alternatywy.

 

Partnerzy: tołpa, Empik.com , Antalis Poland, Koneser, Foto-Tip, Artystyczna Alternatywa, Akademia Stylizacji Małgorzata Babicz

 

Patroni Medialni: Radio Eska, Dziennik Polski, Interia.pl, Magazyn Trendy, Miasto Kobiet, kulturaonline.pl, designattack.pl, Moda&Styl, Sophisti.pl, Sophistifashion.pl, Wydawnictwo Promedia, Manko, Barrel Fashion, Kreatywne.pl, Fashionmedia.pl, dlastudenta.pl, Moda Forum, Yaacool Eko, Eko Media, Biokurier, ZielonaLekcja.pl, Ekolokalizator, STOREKO, Ekologia.pl, Jestemeco.pl, Ulica ekologiczna, KSAvery, TUBA.

 

Junk Fashion Show  2013

 

JUNK FASHION SHOW 2013 2

 

JUNK FASHION SHOW

 

JUNK FASHION SHOW 2013 3

 

JUNK FASHION SHOW 2013 4

 

JUNK FASHION SHOW 2013 5

 

JUNK FASHION SHOW 2013 5

 

JUNK FASHION SHOW 2013 6

 

JUNK FASHION SHOW 2013 7

 

 

JUNK FASHION SHOW 2013 8

 

JUNK FASHION SHOW 2013 9

 

JUNK FASHION SHOW 2013 10

 

JUNK FASHION SHOW 2013 13

 

 

JUNK FASHION SHOW 2013 14

 

 

JUNK FASHION SHOW 2014 15

 

 

 

JUNK FASHION SHOW 2013 11

08.01.13 - MAGDA Ś. W MEDIOALNIE

Nasza kolejna modelka w Mediolanie już po raz drugi w tej samej Agencji. Gratulujemy!

Reklamex

04.01.13 - SESJA DLA MAGAZYNU TUBA

Nasza agencja zajęła się kompleksową organizacją dwóch sesji dla Magazynu TUBA.

Reklamex

Reklamex

Reklamex30.12.12 - SESJA MAGAZYN WESELE - modelka Aga W.

Nasza modelka w sesji dla Magazyny Wesele.

magazyn wesele

magazyn wesele

magazyn wesele

magazyn wesele


17.12.12 - ILONA M. SESJA DLA MAGAZYNU LOUNGE

Nasza modelka Ilona M. w sesji dla grudniowego wydania magazynu Lounge.

Zapraszamy!

Lounge

Lounge

 

27.11.12 - SESJA DLA TARGÓW DIZAJNU VOL.5

Po raz kolejny nasza ekipa przepowadziła sesję zdjeciową dla Targów Dizajnu, zapewniliśmy modelki, studio fotograficzne, wizaż, fotografa i wspaniała atmosferę.

TD

TD

TD

TD

TD

15.11.12 - MODELKA W SESJA DLA MARKI LIBERMAN

Nasza modelka Marta W. w sesja dla marki Liberman, prowadzonej prze dwie młode zdolne projektantki.

LIB

27.10.12 - OTWARCIE/POKAZ SLOW FASHION CAFE

Wielkie otwarcie kawiarni krawieckiej Slow Fashion Cafe w Krakowie — miejsca łączącego modę z wybiegów z zamiłowaniem do szycia

 

Coraz częściej mówi się o tym, że umiejętność uszycia sobie unikatowych i przykuwających wzrok ubrań staje się modne. Najlepszym dowodem tego jest zainteresowanie, którym cieszyło się otwarcie kawiarni krawieckiej Slow Fashion Cafe. Zaproszenia rozeszły się w kilka dni, a lokal przy ul. Bożego Ciała ledwie pomieścił tłum zainteresowanych.

Tzw. kawiarnie szyciowe są bardzo popularne w Niemczech czy Anglii. Można się tam nauczyć szycia ubrań i zabawek, a właściciele, oprócz wiedzy i nowych umiejętności, oferują kawę, ciastka i dobre towarzystwo. Właścicielkom Slow Fashion Cafe — projektantkom mody Monice Németh i Katarzynie Stypulskiej — udało się pójść o krok dalej. Pokazały zaprojektowaną przez siebie kolekcję ubrań, które można uszyć na jednodniowych warsztatach.

Otwarcia zorganizowanego z takim rozmachem krakowski Kazimierz dawno nie widział. Piękne wnętrze starej kamienicy wypełnione tłumem gości, pokaz mody oraz muzyka na żywo trębacza i kompozytora Piotra Krakowskiego stworzyły niepowtarzalną atmosferę. Wszystko wskazuje na to, że Slow Fashion Cafe przy ul. Bożego Ciała 10 stanie się miejscem stałych spotkań amatorów niepowtarzalnego stylu i niebanalnych zainteresowań.

Reklamex patronował wydarzeniu.Nasze modelki zparezentowałay kolekcję Kasi i Moniki.

SFC

SFC

SFC

SFC

26.10.12 - SESJA DLA BYTOM

Nasz modka Magda, w sesjia dla marki BYTOM.

bytom

01.10.12 - KLAUDIA K. w MAGAZYNIE LOUNGE

Nasza modelka Klaudia K. w najnowszym wydaniu magazynu LOUNGE.

Lounge

Lounge

Lounge

26.09.12 - ALA M. STOCKOLM FASHION WEEK

Nasza modelka w sesji dla magazynu wydanego z okazji Stockholm Fashion Week, wydawanego tylko 2 razy w roku. Obok sesji pojawiła się takze krótka wzmianka o Ali.

22.09.12 - ALA M. - Fashion Week w Szwecji

Nasza modelka Ala M. zaproszona jako gość honorowy podczas Fashion Week w Kalmar w Szwecji.

Poniżej krótki wywiad z Ala.

15.09.12 - NATHALIE W. oraz TOMASZ Z. w sesji dla MAGAZYNU WESELE

Nasza modelka oraz model, Nathalie oraz Tomasz w sesji dla Magazynu Wesele.

wesele2

wesele2 wesele2

wesele2 wesele2

wesele2

14.09.12 - POKAZ MODY KOLEKCJI NEMETH & STYPULSKA

Pokaz autorskiej kolekcji duetu NEMETH&STYPULSKA na Małym Rynku.

N&S

N&S

N&S

N&S

N&S

N&S

10.09.12 - NASZA MODELKA ALA M> DLA MERCEDES BENZ

Nasza Modelka Ala M. w reklamie Mercedes Benz. Zapraszamy !

http://www5.mercedes-benz.com/en/tv/parking-a-class-commercial/

05.07.12 - SESJA I.CON -FILM

Sesja z udziałem naszych modelek Sylwi i Klaudii na potrzeby młodej projektanki i jej marki I.con.

http://vimeo.com/40305133


Zapraszamy!

01.07.12 - KUBA T. w sesji dla magazynu CUBS

Nasz model w sesji dla magazynu dla mężczyzn CUBS.

cubs

cubs

cubs

18.06.12 - SESJA DLA TARGI DIZAJNU vol.4

Kolejna sesja dla krakowskich Targów Dizajnu, pełna spontaniczności i bardzo wczesnej pobudki ekipy. Wystartowaliśmy o 5 rano, nad samymi bulwarami wiślanymi.

TD

TD

TD

08.06.12 - NASZA MODELKA PAULINA Ś. W MEDIOLANIE

Nasza modelka Paulina Ś. w Medioalnie. Gratulujemy !

Paulina

Paulina

Paulina

05.06.12 - EURO 2012

Z przyjemnością zawiadamiamy że nasze hostessy na czas EURO 2012 obsługują Casa Azzurri w Krakowie.
Casa Azzurri jest małą strukturą targową, na której wystawiać będą jedne z ważniejszych firm włoskich oraz gdzie rezydować będą mass media i dziennikarze i skąd odbywać się będą konferencje prasowe.
Casa Azzurri będzie to miejsce spotkań dla włoskiej ekipy.

 

euro

euro

euro

05.06.12 - HOSTESSY EURO 2012

Z przyjemnością zawiadamiamy że nasze hostessy na czas EURO 2012 obsługują Casa Azzurri.
Casa Azzurri jest małą strukturą targową, na której wystawiać będą jedne z ważniejszych firm włoskich oraz gdzie rezydować będą mass media i dziennikarze i skąd odbywać się będą konferencje prasowe.
Casa Azzurri będzie to miejsce spotkań dla włoskiej ekipy.

02.06.12 - POKAZ LABORATORIUM MODY 2012

SAPU TENNIS SHOW był zupełnym zaskoczeniem dla znawców mody tenisowej i tenisistów, których wielu przyszło na pokaz w sobotę 2 czerwca. wybieg w Nowohuckim Centrum Kultury zamienił się na krótki czas w tętniący feerią kolorów kort. Przy około tysięcznej publiczności prace słuchaczy SAPU pokazały modelki agencji Reklamex www.reklamex.krakow.pl, współorganizatora pokazu. Studenci Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru zaprezentowali zupełnie nowe spojrzenie na ubiór tenisowy odbiegające od znanych od lat standardów. Wykorzystali nie stosowane to dotąd koronki, ręcznie barwione bawełny, tkaniny wzorzyste, srebrne, złote oraz błyszczące lureksy kojarzące się zazwyczaj z wieczorem. Pojawiło się również sporo sylwetek, w których autorzy skupili się na nowatorskim podejściu do klasycznego stroju tenisowego, poszukiwali ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych i kolorystycznych. Zachowano jednak podstawową zasadę – wszystkie stroje spełniały wymóg użyteczności, zastosowane tkaniny były elastyczne, a stroje nie krępowały ruchu. Czas pokaże, czy propozycje SAPU zakrólują na Roland Garros i Wimbledonie. Ale na pewno tegoroczny pokaz zachęci do zainteresowania się tenisem, zwłaszcza, że Agnieszka Radwańska świeci triumfy na światowych turniejach.
Tegoroczne sylwetki z surówki, dzieło pierwszoroczniaków, również zachwycały kreatywnością i precyzją wykonania. Studenci udowodnili, że nie ma barier w znajdowaniu nowych pomysłów na realizację ubioru z tego pozornie nudnego tworzywa. Geometria, elementy zaczerpnięte z kultury ludowej, pikowania i dekonstrukcje to tylko kilka przykładów.
Zachęcamy do głosowania w konkursie internetowym na stronie www.ksa.edu.pl. Internauci zadecydują, który model z surówki okaże się najatrakcyjniejszy i kto zostanie pierwszą rakietą SAPU. Na głosujących czekają trakcyjne nagrody: kursy wakacyjne ufundowane przez Krakowskie Szkoły Artystyczne i kosmetyki od partnera pokazu Labolatorium Kosmetyków Naturalnych Farmona. Konkurs trwa od środy 6 czerwca od godz. 15.00 do środy 13 czerwca do godz. 15.00.

Organizatorzy:
Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Agencja Modelek i Promocji Mody REKLAMEX
Partnerzy:
Empik.com, Szkoła Makijażu i Charakteryzacji FAM, Antalis Poland, Koneser, Labolatorium Farmona
Patronat medialny:
Radio ESKA – wyłączny patron radiowy,Dziennik Polski Dodatek Magnes, Magnes Miasta, Interia.pl, Styl.pl, Moda&Styl, Magazyn Trendy, Mynight.pl, Promedia, fashionbusiness.pl, Moda Damska, Moda Męska, Sophisti.pl, sophistifashion.pl, Miasto Kobiet, Magazyn Studencki Manko, Benefit Multimedia,kursnakurs.pl, Slowdizajn, Gracja, KSAvery, TUBA

labo

labo

labo

labo

labo

labo

labo

27.05.12 - POKAZ HOTEL GALAXY

Nasze modelki prezentowały kolekcje młodych zdolnych projektantów, w ramach eventu zoragnizowanego przez Hoetl Galaxy.

26.05.12 - MISS POLONIA KRAKOWA2012

Nasze modelki oraz modele w ramach wyborów MISS POLONIA KRAKOWA 2012 którym patronowaliśmy , prezentowali 2 kolekcje absolwentek SAPU Marty Makary oraz Sylwii Płonki.

miss

miss

miss

miss

miss

miss

miss

miss

21.05.12 - HOSTESSY PODCZAS WIELKIEGO TESTU PIŁKARSKIEGO

Nasze hostessy obsługiwały Wielki Test Piłkarski który odbył się na stadione Cracovii dla TVP 1.

18.05.12 - POKAZ MODY URZĄD MIASTA MYŚLENICE

Nasza Agencja zorganizowała kompleksowo pokaz mody dla Urzędu Miasta Myślenice, modelki poruszały się po nietypowym wybiegu, zapewniliśmy modleki, kolekcje, choreografię, wizaż i stylizację, oraz muzykę.

02.05.12 - NASZA MODELKA NATALIA K. W MEDIOALNIE

Nasza modelka Natalia K. pracuje w Mediolanie. Gratulujemy!

19.04.12 - SESJA DLA MAGAZYNU WESELE

Nasze dwie modelki Klaudia i Magda w sesji sukien ślubnych dla Magazynu Wesele.

wesele

wesele

wesele

wesele

wesele


24.03.12 - CRACOW FASHION AWARDS 2012

Cracow Fashion Awards 2012 – szesnasta edycja konkursu dla młodych projektantów, otworzyła kolejny Cracow Fashion Week. Było tak jak zapowiadano – spektakularnie i widowiskowo. Rzadko się bowiem zdarza, żeby w ciągu jednego dnia pokazywano ponad 50 kolekcji. Scena Nowohuckiego Centrum Kultury, za sprawą absolwentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru (www.ksa.edu.pl) eksplodowała tysiącem barw, form i kształtów, a wyobraźnia autorów kolekcji przeniosła ponad tysięczna publiczność w atmosferę światowych wybiegów mody. Podczas trzygodzinnej imprezy stroje zaprezentowało ponad 40 modelek i modeli z agencji Promocji Mody Reklamex (www.kreklamex.krakow.pl), nad których wyglądem czuwał sztab fryzjerów i wizażystów. Powiew wielkiego świata wniósł gościnny pokaz Łucji Wojtali, stażystki Johna Galliano, która zaprezentowała kolekcję na wiosnę/lato 2012, inspirowaną geometrycznymi kształtami wywodzącymi się z estetyki ludów pierwotnych.

Prace absolwentów oceniały dwa gremia jurorów: Rada Wysokich Krawców w składzie: Jerzy Antkowiak, Ewa Jagielska-Żak, Anna Jatczak, Ilona Kanclerz oraz Monika Onoszko oraz Rada Mediów pod przewodnictwem redaktora Newsweeka – Michała Zaczyńskiego.

Wszyscy absolwenci SAPU pokazali oryginalne i autorskie kolekcje, prezentujące dojrzałe spojrzenie na modę, jednak główną gwiazdą wieczoru, która zawojowała serca zarówno Rady Wysokich Krawców jak i Rady Mediów była Anna Walicka. Projektantka opuściła NCK ze statuetką Cracow Fashion Awards 2012, tytułem Kolekcji Mediów, propozycją stażu w paryskim atelier Joanny Błażejowskiej oraz maszyną do artystycznego łączenia tkanin bez użycia nici ufundowaną przez firmę Husqvarna . Anna Walicka zdobyła także uznanie partnera Cracow Fashion Week – Galerii Kazimierz oraz statuetkę “Galeria Kazimierz Awards”. Jej geometryczna kolekcja zatytułowana “N-HILL” wyróżniała się charakterystyczną kolorystyką tkanin, przechodzących z odcienia jasnego do najciemniejszego, na których dodatkowo autorka nadrukowała linie papilarne oraz motyw słoi w drewnie. Najważniejszym elementem tej kolekcji były buty z drewnianymi, ręcznie rzeźbionymi koturnami w kształcie dłoni. Ci, którzy nie widzieli kolekcji Anny Walickiej podczas pokazu w NCK, będą mieli możliwość ujrzenia jej 31 marca podczas hucznej imprezy urodzinowej Galerii Kazimierz.

Wyróżnienia za kreatywność i wizjonerstwo Rada Wysokich Krawców przyznała Adamowi Bakunowi, Ewelinie Jaśkowiec, Xymenie Maciuk, Weronice Szynczewskiej i Annie Wiszniewskiej.
Tradycyjnie podczas Cracow Fashion Awards nagrody przyznawali sponsorzy i przedstawiciele mediów związanych z branżą modową: Ilona Kanclerz zaprosiła Annę Walicką oraz Adama Bakuna do udziału w projekcie FUTURE, stoisko podczas Fashion Week Poland otrzymała Marta Galik za kolekcję “Determine Your Limits”, firma ARIADNA nagrodziła Marzenę Wolską za kolekcję “Kopciuszek na wybiegu”, a restauracja Russian Enso przyznała nagrodę pieniężną Sylwii Płonce za kolekcję “Anioły i Demony – dwa oblicza kobiety”.

Przewodniczący Rady Mediów, Michał Zaczyński w imieniu Doroty Wróblewskiej zaprosił do udziału w Warsaw Fashion Street Annę Kraszewską, Agnieszkę Piekarczyk, Joannę Buksiak, Annę Wiszniewską, Weronikę Szynczewską, Annę Walicką i Alicję Walę.

Łacznie nagrodzono 23 kolekcje, co świadczy o wyrównanym poziomie tegorocznej gali dyplomowej SAPU.

A od środy 28 marca od godz. 15.00 internauci mogą wybierać najlepszą kolekcję. Konkurs internetowy rusza na stronie www.ksa.edu.pl i potrwa przez tydzień, do 4 kwietnia do godziny 15.00. Warto zagłosować – na zwycięzcę i głosujących czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Hotel Hilton Garden Inn, Centrum Kształcenia Językowego “The Point”. Galerię Kazimierz i Krakowskie Szkoły Artystyczne.

Sobotni pokaz rozpoczął czwartą edycję Cracow Fashion Week zorganizowany przez SAPU wspólnie z Galerią Kazimierz, Muzeum Narodowym, Empikiem oraz Instytutem Konfucjusza. Przed nami jeszcze m.in. Targi Dizajnu, pokazy mody w KREAtura Concept Store oraz otwarta sesja zdjęciowa na Rynku Głównym do nowego albumu :Fashion People Poland” Doroty Wróblewskiej. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie www.ksa.edu.pl oraz na oficjalnym blogu Krakowskich Szkół Artystycznych www.ksavery.wordpress.com.

Pozostali laureaci nagród:
Joanna Buksiak – publikacja kolekcji w “Dzienniku Polskim” i “Modzie Męskiej”
Adam Bakun, Maja Konarska – publikacja kolekcji w “Rynku Mody”
Katarzyna Kalata – roczna prenumerata pisma “Moda&Styl” oraz pokaz w gali “Moda&Styl”
Anna Walicka – publikacja kolekcji w piśmie i na portalu “Miasto Kobiet” oraz w “Stylach Miasta” i “Trendach”
Anna Bartula – publikacja kolekcji w “Modzie w Polsce”, “Modzie Forum”
Anna Wiszniewska – publikacja kolekcji w magazynie “Image”
Monika Dróżdż – nagroda Instytutu Konfucjusza
Sylwia Płonka – nagroda Deichmanna
Marta Galik, Barbara Koczur, Sylwia Płonka, Adam Bakun – pokaz podczas pokazu mody Young Fashion Day
Barbara Koczur – nagroda Fashion film Agencja TV
Agnieszka Piekarczyk, Sylwia Płonka, Katarzyna Kwiecień-Oleksak, Karolina Kowarczyk, Natalia Kołodziej, Magdalena Mól – udział w pokazie OPEN HAIR FESTIVAL
Xymena Maciuk, Adam Bakun, Anna Walicka – pokaz w Galerii Kazimierz

Partnerzy Cracow Fashion Week:
Galeria Kazimierz, Muzeum Narodowe w Krakowie, Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Empik.com, KREAtura Concept s tore, Instytut Konfucjusza, Targi Dizajnu, Agencja Modelek i Promocji Mody Reklamex

Partnerzy Cracow Fashion Awards:
Centrum Kształcenia Językowego “The Point”, Hotel Hilton Garden Inn, Solar, Mewa S.A, Husqvarna, Ariadna S.A., Antalis Poland, Mannequins Europe, Russian Enso – Restaurant&Club, Deichmann, Radio Taxi Barbakan, Plakat Live Fashion Club, Koneser, Pasmanteria Krakowska, Musso Sushi, Consay, Sephora, Make Up For Ever, Szkoła Makijażu i Charakteryzacji FAM, Akademia Stylizacji M.P. Babicz

Patroni Medialni:
Radio ESKA – wyłączny patron radiowy, Dziennik Polski Dodatek Magnes, Magnes Miasta, Interia.pl, sophistifashion.pl, sophisti.pl, Styl.pl, Moda&Styl,Moda w Polsce, Stylio.pl, Trendy, LG Media, Miasto Kobiet, Style Miasta, kulturaonline.pl, Fashioner.com, Fashionmedia.pl, mynight.pl, fashionweare.com, Rynek Mody, Przemysł Mody Innowacje, Miesięcznik Studencki Manko, Foto Fashion, Promedia, fashionbiusness.pl, Moda Damska, Moda Męska, Design Attack, Slow Dizajn, Deer With It, kursnakurs.pl, Benefit Multimedia,Image, Looksfery.com, Streetmag, Streeters, TUBA

The 16th edition of Cracow Fashion Awards 2012, a contest for young designers from Cracow School of Art  and Fashion Design (www.ksa.edu.pl) took place on Saturday 24th March. For the fourth time the show has opened Cracow Fashion Week. Over fifty collections of young designers were presented to the public. Industry professionals, media and fashion lovers arrived from all over Poland and Europe to see the latest trends from Cracow.
Cracow Fashion Awards also hosted Łucja Wojtala with her newest collection. After graduating from Cracow School of Art and Fashion Design a few years ago, she became a trainee at John Galliano fashion house in 2005. Her collection was inspired by aboriginal esthetic of North and South America, Turkey, India and Africa. The resulting cultural blend can be seen as a global primeval folk fashion in a modern style.
The Designers Jury, including Jerzy Antkowiak, Ewa Jagielska-Żak, Anna Jatczak, Ilona Kanclerz oraz Monika Onoszko awarded first prize to Anna Walicka’s geometric “N-HILL”. The collection is characterized by the use of fingerprints and wood grains printed onto the textiles. The colours of the material graduate from light to very dark. The most striking elements of the design are the handmade wooden shoes, hands have been carved into the heels. The same collection blew away the Media Jury chaired by Michał Zaczyński from Newsweek Poland.
Twenty three collections, including work by Adam Bakun, Ewelina Jaśkowiec, Xymena Maciuk and Weronika Szynczewska were awarded and recognised by sponsors and jury. The number of distinctions received proves the high standard of this year’s show and promises designers a future in the fashion industry. Once again Cracow reaffirmed its place on the world’s fashion map by showing creative, innovative work by the freshest minds in Poland.

cfa2012

cfa2012

cfa2012

cfa2012

cfa2012

cfa2012

cfa2012

 

cfa2012

 


24.03.12 - POKAZ PROJEKTANTKI ŁUCJI WOJTALI

Pokaz kolekcji Łucji Wojtal stypendystki Johna Galliano z udziałem naszych modelek.

“Kolekcja inspirowana geometrycznymi kształtami wywodzącymi się  z estetyki ludów pierwotnych Ameryki Północnej i Południowej, Turcji, Indii oraz Afryki. Połączenie elementów kultur z całego świata daje mieszankę, która można nazwać globalnym pierwotnym folkiem w nowoczesnym wydaniu”.

cfa2012

wojtala

wojtala

wojtala

wojtala

cfa2012

wojtala

wojtala

wojtala

wojtala


24.03.12 - CRACOW FASHION AWARDS 2012 - KOLEKCJA ROKU - VIDEO

Zwycięska kolekcja młodej projektantki Anny Walickiej. Zapraszamy!

Ponizej link.

http://www.youtube.com/watch?v=E2zKsn_P6Y0&list=UUzva3upSM1De32sow7t1zLQ&index=1&feature=plcp

20.03.12 - SESJA FENOMENALE

Nasze dwie modelki Karolina i Martyna w sesji dla firmy odzieżowej Fenomenale.

13.03.12 - POKAZ PLICH 2012 NA 43 PIĘTRZE

Nathalie w niecodziennym  pokazie projektanta PLICH-a.

Relacja z pokazu między innymi w Gali.

Link:

http://www.gala.pl/styl-zycia/moda/zobacz/artykul/plich-ekskluzywny-pokaz-na-43-pietrze-wznoszonego-apartamentowca.html

plich

plich

13.03.12 - RELACJA POKAZ PLICH lato 2012

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z pokazu PLICH-a w Warszawie.

http://www.youtube.com/watch?v=kaSOMdi56kc

28.02.12 - NASZA MODELKA NA ABC ŚLUBU

Karina J. w ślubnej stylizacji na portalu ABC ślubu.

Link poniżej, zapraszamy!

http://www.abcslubu.pl/ekspert-radzi/uroda-i-styl/1022-slub-w-zimie-stylizacja-slubna.html

 

23.02.12 - SESJA DLA MAGAZYNU KK - MODELKA ALA M.

Nasza modelka Ala M. w sesji dla zagranicznego magazynu KK.

kk

kk

kk

kk

11.02.12 - POKAZ W WILANOWIE W RAMACH FASHION CULTURE

11 lutego w Pałacu w Wilanowie odbył się polsko-brytyjski pokaz mody, którego pełną koordynacją zajęła się nasza agnecja. Do udziału w pokazie zaprosiliśmy 18 naszych modelek oraz 4 modeli. Zajęliśmy się także oprawą choreograficzną pokazu.

W pokazie swoje kolekcje prezentowali absolwenci szkół angielskich: Central Saint Martins oraz London Collage of Fashion oraz polskich szkół projektowania, a wśród nich absolwentki SAPU z 2011 roku Monika Jaworska i Agnieszka Kowalska. Pokaz odbędzie się w Londynie oraz warszawskim Wilanowie. Więcej na temat pokazu na stronie www.fashionculture.pl

plakat

fc

fc

 

fc

fc

fc

fc

fc

fc

fc

fc

fc

fc

fc

10.02.12 - NASZA SESJA NA FAN PAGE'U HEGO'S MILANO

Sesja zorganizowana przez naszą agencję, została doceniona i pojawiła się na fan page'u Hego's Milano. Udział w sesji wzięli: modelka: Ania W., stylizację wykonała Joanna Bojanek, zdjęcia Piotr Kierat.


Zapraszamy!

 

ANIA

ANIA

ANIA

ANIA

05.02.12 - POKAZ JUNK FASHION SHOW 2012

5. lutego w krakowskim Nowohuckim Centrum Kultury miało miejsce jedno z ważniejszych modowych wydarzeń tego roku – pokaz Junk Fashion Show, odbywający się w ramach imprezy Ecofashion Weekend. Impreza ta powstała po to, aby zachęcić do mody recyklingowej i kreatywnego podejścia do używanych ciuchów, a wszystko po to, aby styl eko nie przeminął jako chwilowy trend.

Agencja Rekalmex, w ramach współpracy zapewniła udział 35 modelek oraz modela, a także choreografię, oprawę muzyczną oraz pełną koordynację pokazu.

Sala widowiskowa NCK-u była po brzegi wypełniona zaproszonymi gośćmi – przyjaciółmi, rodzinami, a także fotoreporterami i przedstawicielami mediów. Pokaz jak co roku składał się z dwóch części – pierwsza część należała do studentów I roku, którzy zaprojektowali papierowe kreacje godne największych krawców. Modelki ze współpracującej z SAPU agencji Reklamex podczas tej części pokazu zaprezentowały między innymi niezwykłe kreacje ze skrzydłami, bajecznie kolorowe suknie balowe oraz geometryczne kombinezony. Podczas drugiej części, publiczność obejrzała kilkadziesiąt projektów studentów II roku SAPU, wykonanych z nieśmiertelnego i zawsze modnego dżinsu. Kreatywność studentów znalazła swój wyraz w niekonwencjonalnym podejściu do zadanego tematu oraz ciekawych i szalonych formach.

Partnerzy: Antalis Poland, Adrianno Damianii, Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona, FAM Szkoła Makijażu i Charakteryzacji, Akademia Stylizacji M.P. Babicz, Empik.com, 3Space
Patroni medialni: Radio Eska, Dziennik Polski Dodatek Magnes, Magnes miasta, Stylemiasta.pl, Styl.pl, Interia.pl, Magazyn Trendy, Miasto Kobiet, kulturaonline.pl, Looksfery.com, Deerwith.it, kursnakurs.pl, slowdizajn.pl, designattack.pl, Moda&Styl, Street Mag, Streeters.pl, Sophisti.pl, Sophistifashion.pl, Wydawnictwo Promedia, Foto-fashion.com, Fashionmedia.pl, Manko, Fashioner.com, Mynight.pl, Stylio.pl, Zielonalekcja.pl, ekologia.pl, Magazyn Recykling, KSAvery, TUBA.

JFS2012 JFS2012

JFS2012 JFS2012

JFS2012 JFS2012

JFS2012 JFS2012


JFS2012

 


05.02.12 - TUBA 2012 PREMIERA

Podczas pokazu Junk Fashion Show, którego byliśmy współorganizatorami odbyła się oficjalna premiera magazynu Tuba. Można w nim znaleść sesję zoragnizowaną przez naszą agencję z udziałen Klaudii i Dominiki.

W Tubie pojawił sie także wywiad z naszą modelką Nathali W.

Zapraszamy, ponizej link do wydania on-line:

http://issuu.com/krakowskie_szkoly_artystyczne/docs/tuba_7_issue

tuba

tuba

tuba

tuba

tuba

 

 

05.02.12 - POKAZ JUNK FASHION SHOW 2012 - VIDEO

Relacja z pookazu Junk Fashion Show 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=5esrG6ouARU&feature=youtu.be

 

Zapraszamy !

05.02.12 - TUBA 2012 BACKSTAGE - VIDEO

Relacja Video z backstagu sesji z udziałem naszych modelek. Zapraszamy!

http://www.youtube.com/watch?v=0b0Ylg7844E&feature=BFa&list=UUzva3upSM1De32sow7t1zLQ&lf=plcp

03.02.12 - PROJEKT "DANGEROUS MAN" dla BRUNO BANANI

Projekt " Dangerous Man" z udziałem naszej modelki Pauliny Ś. nareszcie doczekał się oficjalnej publikacji.

Zapraszamy!

http://www.brunobanani-club.com/pl/for-him

31.01.12 - POKAZ W HOTELU NOVOTEL

Luksusowy event "Mała Czarna" zorganizowany przez hotel Novotel w Krakowie, w ramach którego zorganizowaliśmy pokaz mody z udziałem 6 projektanów, prezentujących swoje propozyccje nieśmiertelnych małych czarnych. Agencja zapewniła równiez 6 modelek, choreografię, oprawę muzyczną, oraz fotografa. Makijaże wykonała SEPHORA.

novotel

novotel

novotel

novotel

novotel

28.01.12 - NASZA MODELKA EWA G. W SESJI DLA MARKI RAVEL

Nasza modelka Ewa G.w sesji dla znanej marki RAVEL, na sezon wiosna/lato 2012.

28.01.12 - KOMPANY REKLAMEX PARTNEREM PODCZAS OTWARCIA

28 Stycznia odbyło się otwarcie przestrzeni coworkingowej KOMPANY, miejsca nietypwego, aktywnego, działającego całą dobę. Podczas otwrcia, była tam nasza ekipa, fotograf Piotr Kierat, oraz modelka Dominika R., wspólnie z nimi można było poznac tajniki fotografii, wystlizować modelkę i zrobić zdjęcia.

Liniki:

http://kompany.pl/

 


kompany

kompany

kompany

25.01.12 - MARKA BYTOM PREZENTACJA

Prezentacja koszul znanej marki BYTOM w Katowicach z udziałem naszej pięknej modelki Kasi K. oraz przystojnego modela Jacka G.

18.01.12 - NASZA MODELKA NA STRONIE VOGUE

Nasza kolejna modelka Renata K. na stronie magazynu Vogue. Gratulujemy!

http://www.vogue.it/photovogue/en/Portfolio/e8a2e531-9733-4f02-8291-adf78ee18cfe/Image
17.01.12 - ILONA M. SESJA DLA MAGAZYNU LOUNGE

Nasza modelka Ilona  M. w sesji dla magazynu Lonuge.

Lounge

Lounge

Poniżej link:

http://www.loungemagazyn.pl/

Zapraszamy!

01.01.12 - SESJA Z UDZIAŁEM HUBERTA DLA MARKI BYTOM

Nasz model Hubert B. w dwudniowej sesji dla marki Bytom.

18.12.11 - SESJA MAGAZYN TUBA

Sesja z udziałem naszych modelek Klaudii K. oraz Dominiki K. do magazynu Tuba Krakowskich Szkół Artystycznych. Już niedługo premiera!

11.12.11 - SESJA DLA TARGI DIZAJNU vol.2

HOHO!!!

 Świątecznie już jest, tak wiec zapraszamy na Targo Dizajnu w Kompany. Sesję promocyjną wykonał Piotr wraz z naszymi modelkami Magdą i Dominiką. Atmosfera pełna śmiechu i zabawy, co widać na zdjeciach:)

kompany

kompany

kompany

kompany

kompany

kompany

kompany

kompany

kompany

07.12.11 - NASZA MODELKA W NA STRONIE VOGUE

Nasza modelka Paulina C. na stronbie vogue.it w obiektywnie Marzeny Kolarz. Gratulujemy!

http://www.vogue.it/en/photovogue/Portfolio/bbe44372-870d-485d-88e1-b2977ef26de4/Image

02.12.11 - NASZE MODELKI W POKAZIE PAPROCKI&BRZOZOWSKI

Nasze modelki w grudniowym pokazie Paprocki&Brzozowski, który odbył się w Pasażu pod Orłem, w Bielsko Białej.

Fryzury zapewnił salon Maniewski Hair.


20.11.11 - SESJA Z UDZIAŁEM OLGI

Nasza modelka Olga w obiektywnie  Agnieszki Wojtuń. Więcej zdjęć na profilu modelki. Zapraszamy!

olga

olga

fotografia: Agnieszka Wojtuń / Green Carrot, stylizacja: Weronika Szynczewska, make up: Agata Porszke, fryzury: Adam Wilczewski / Hedonik, Dawid Bularz / Hedonik, modelki: Olga / Reklamex, Olga Kowalska,

06.11.11 - POKAZ MODY W AUSTRII - AMSTETTEN

Za nami pokaz mody w Austrii. Ekipa 8 modelek, pokazła 10 kolekcji młodych zdolnych projektantów mody. Agencja zapewniła pełną obsługe pokazu, monaż sceny, oświetlenie, makijaż, fryzury, modelki, konferansjera, choreografię, obsługę koordynacyjna zlecenia. Było intensywnie, inspirująco, zgrany team pozwolił na przeprowadzenie pokazu jak zawsze bezproblemowo.

Poniżej relacja prasowa oraz zdjęcia z pokazu:


Listopadowym niedzielnym wieczorem, drzwi niewielkiego secesyjnego kościoła w parku najstarszego zakładu psychiatrycznego , zostały otwarte specjalnie na alternatywny pokaz mody.  Młodzi polscy projektanci mody, absolwenci Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru z Krakowa, Poland  www.ksa.edu.p , zaprezentowali kolekcje, będące odbiciem od szarości dnia codziennego.

Na wybiegu pojawiło się 10 starannie wybranych kolekcji, publiczność mogła zobaczyć m.in. kolekcję Pat Guzik inspirowana hiszpańskimi pannami żałobnymi, kolekcję Moniki Haby gdzie elementem fryzur modelek, były rogi, kolekcję dzianinowych kreacji zaprojektowanych przez stażystkę Johna Galianno – Łucję Wojtalę.

Przez 1 godzinę na wybiegu panowała nieśmiertelna czerń, niewinna biel, oraz odważny kolor a młoda moda polska znalazła się na styku  sacrum i profanum.

Tego w Amstetten jeszcze nie było.

pokaz

pokaz

pokaz

 

 

 

06.11.11 - POKAZ MODY W AUSTRII - AMSTETTEN - VIDEO
05.11.11 - NASZA MODELKA W SESJI DLA MAGAZYNU STELLA

Ala M. w sesji dla zachodniego magazynu Stella.

ala

ala

ala

21.10.11 - POKAZ MODY ŚLUBNEJ BLUEBERRY BRIDE

Nasze modelki wzięły udział w magicznym pokazie mody ślubnej, który odbył się na barce Arlina przycumowanej do brzegów Wisły na Podgórzu.


 

 


03.10.11 - SESJA NIESPODZIANKA

Sesja niespodzianka dla jednego z krakowskich koncernów. 3 wizażystki, 2 fryzjerki, 1 stylistka podczas 14 godzinnej sesji opnowały ekipę 50 osób. Atmosfera była wspaniała, uczestnicy sesji chętni do eksperymentów a do tego wspaniale zgrani i punktualni. Zdjęcia już wkrótce.

03.10.11 - SESJA DLA PROJEKTANTKI MAŁGORZATY LUCIMY 2

Już po raz drugi sesja z udziałem naszych modelek Renaty K. oraz Kasi S. dla krakowskiej projektantki Gosi Lucimy. Zdjęcia już wkrótce.

01.10.11 - SESJA DLA FIRMY MATIMEX

Sesja we Wiedniu dla firmy Matimex z udziałem naszej modelki Kasi O.

26.09.11 - POKAZ PLICH 2011 WARSZAWA

8 naszych modelek w pokazie  projektanta Plicha w Warszawie w Pałacu Kultury.

PLICH

 

PLICH

 

PLICH

 

PLICH

 

PLICH

 

PLICH

PLICH

 

PLICH

 

 

02.09.11 - POKAZ MODY HOTEL GALAXY

Organizacja 2 pokazów mody z udziałem 10 modelek, zapewnienie kolekcji, wizażu, fryzur oraz oprawy choreogarficzno - muzycznej podczas otwarcia krakowskiego Hotelu GALAXY.

GALAXY

GALAXY

 

GALAXY

GALAXY

fot. mat.prasowe Galaxy

01.09.11 - SESJA MIASTO KOBIET

Nasza modelka Klaudia w kolorowej sesji dla Miasta Kobiet.

Fotografie wykonał Marcin Urban

Stylizacja Monika Jurczyk - OSA osobista Stylistka, Nina Wadowska

Asystentka stylistek Katarzyna Urbanik

Makijaż Anna Rojek

Fryzury Claudius Hair Treser Team

KLAUDIA

KLAUDIA

KLAUDIA

01.09.11 - KAROLINA W MEDIOLANIE

Nasza modelka Karolina St. spędziła miesiąc wrzesień w Mediolanie.

22.08.11 - SESJA DLA FIRMY MEWA

Udział w sesji dla firmy Mewa naszych 3 modelek Paulinę,Magdę, Agatę oraz modela Krzysia. Zdjecia Piotr Kierat.

mewa

mewa

mewa

mewa01.08.11 - Modelka w CANNES

Nasza modelka Kasia K. spędza kolejny miesiąc w słonecznym Cannes.

01.08.11 - MAGICZNA SESJA Z UDZIAŁEM NASZYCH MODELEK

Nasze modelki Karina i Ola w obiektywie Moniki Targosz. Make-up oraz stylizację wykonała Beata Augustyniak.

ola karina

28.07.11 - SESJA DLA VINTAGE DRESSER lato 2011

Sesja z udziałem naszych modelek Olgi i Beaty dla sklepu internetowego Vintage Dresser. Zdjęcia wykonał nasz doskonały fotograf Piotr Kierat.

vd

 

vd2

 

vd

19.07.11 - SESJA DLA ADRIANNO DAMIANII

Za nami sesja dla producenta płaszczy, całodniowa sesja to współpraca ekipy: fotografa, modeli, wizażysty i stylisty. Agencja zapewniła także postprodukcję.

AD 1

 

AD 2

 

AD 3

15.07.11 - POKAZ MODY FARMONA

Wieczór zmysłów w SPA FARMONA podczas którego odbył się pokaz mody krakowskich projektantów współpracującychz IDEA FIX z udziałem naszych modelek. Zdjecia już wkrótce:)

15.07.11 - WYGRANA JACKA B W KONKURSIE NA OKŁADKĘ MEN' HEALTH

Nasz model Jacek zwycięzcą w konkursie na okładkę lipcowego wydania Men's Health. Gratulujemy!

men's health

15.07.11 - NASZA MODELKA KLAUDIA K. W SESJI DLA RAVELA

Nasza modelka Kaludia w sesji do najnowszej kolekcji Ravela.

ravel

ravel

 

ravel

 

04.07.11 - Modelki w CANNES

Nasze modelki Agnieszka i Kasia na miesięcznym zleceniu w słonecznym Cannes.

01.07.11 - KONKURS MEN'S HEALTH

Nasz model Jacek znalazł się w ścisłym finale konkursu Magazynu Men's Health. Wyniki już w połowie lipca.Trzymamy kciuki!

men's health

20.06.11 - SESJA DLA PROJEKTANTKI MAŁGORZATY LUCIMY

Sesja dla krakowskiej projektantki Małgorzaty Lucimy z udziałem naszych modelek Pauliny Szcz.i Izy R.lucima

lucima

 

lucima

lucima

17.06.11 - MATYLDA W WYSOKICH OBCASACH

Nasza modelka w sesji dla Wysokich Obcasów.

01.06.11 - RELACJA Z POKAZU LABOrATORIUM MODY 2011

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z pokazu Laboratorium Mody 2011 przyugotowaną na zlecenie Krakowskich Szkół Artystycznych i Agencji Reklamex na profilu Facebook Agencji Reklamex.

Kamera: Artur Szymocha i Tomasz Balas,  Monatż: Artur Szymocha28.05.11 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU LABORATORIUM MODY 2011

Jak co roku kompleksowo zorganizowaliśmy pokaz mody dla Krakowskich Szkół Artystycznych. Zapewnilismy 25 modelek, pełną koordynację, choreografię, opracowaliśmy muzykę, oraz przeprowadzilismy pełną dokumentację fotograficzną pokazu.

Partnerzy:

DeeZee – internetowy sklep obuwniczy, 4F - producent odzieży sportowej,  Antalis Poland,
Bell – producent kosmetyków, Organizator Święta Cyklicznego,
FAM Szkoła Makijażu i Charakteryzacji, Empik

Patroni medialni:

Radio Eska, Dziennik Polski Dodatek Magnes, Magnes miasta, Art&Bussines, Styl.pl, Interia.pl, Strona.krakow.pl, Magazyn Trendy, Miasto Kobiet, Lounge Magazyn, Fashionmedia.pl, Moda&Styl, Mynight.pl, Stylio.pl, Wydawnictwo Promedia, Foto-fashion.com, Sophisti.pl, Sophistifashion.pl, Lula.pl, Fotal.pl, E-cyfrowe.pl, dlaStudenta.pl, 4girls.pl, Fashioner.com, Manko, KSAvery, TUBA.

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011

labolatorium moddy 2011


15.05.11 - SESJA DLA AR MAGAZINE

Nasza modelka Ala M. wyjechała do Madrytu na sesję zdjęciowa dla Magazine AR, oto wyniki współpracy.

AR 2011

AR 2011

AR 2011

AR 2011

10.05.11 - SESJA DLA IMPERIUM KOBIET

Modelka Paulina Szcz. w sesji dla magazynu Imperium Kobiet, make-up wykonała Beata Augustyniak, fotografowała Joanna Czaczkowska.

ik2011

ik2011

ik2011

ik2011

22.04.11 - WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJNOCY

wesołych

Zając skrył się wśród pisanek,
wdzięcznie porusza wąsikami,
tak jakby chciał powiedzieć:
Te Święta spędzę z Wami.

ZDROWYCH SPOKOJNYCH ŚWIAT ŻYCZY ZESPÓŁ AGENCJI REKLAMEX!
14.04.11 - RELACJA Z POKAZU CRACOW FASHION AWARDS

Na stronie www.dexinger.com pojawiła się relacja z pokazu Cracow Fashion Awards. Jest to dla nas wyróżnienie. Więcej szczegółow na fan page'u Reklamex Agencja Modelek i Promocji Mody. Zapraszamy!

10.04.11 - SESJA DLA PLICH WIOSNA/LATO 2011

Nasza modelka Nathaile ora model Norman w sesji dla krakowskiego projektanta Plicha.

Fotografowali Bartosz Książek i Ola Walków

hair/make-up M. Babicz

PLICH

PLICH

PLICH

PLICH

PLICH

PLICH

PLICH

PLICH

PLICH

PLICH


10.04.11 - RELACJA POKAZ PLICH lato 2011

Zapraszamy do zapoznania się z relacją pokazu PLICH-a.

http://www.youtube.com/watch?v=fs77H91-cAc

03.04.11 - PLICH FASHION SHOW

W sali balowej krakowskiego Pałacu pod Baranami 14 modelek, 3 modeli naszej agencji  zaprezentowała najnowszą kolekcje PLICHA.

W pierwszym rzędzie zasiadły Ania Cieślak, Agnieszka Dygant,Joanna Horodyńska, Renata Gabryjelska, Rafał Czapul, Wojciech Fibak, Joanna Horodyńska. Część kolekcji powstała dzięki współpracy z Renatą Przemyk, której styl i osobowość zainspirowały projektanta do stworzenia romantycznej i artystycznej kolekcji. Suknie z jedwabnej satyny i szyfonu nawiązywały do stylu gwiazd srebrnego ekranu z lat 20. i 30. Kreacje zdobiły kwiatowe i zwierzęce desenie. Asymetryczne kreacje z cekinów mogłyby znaleźć się w garderobie teatralnego kostiumografa. Staroświeckie były także upięcia włosów i bogato zdobione spinki i opaski - jak można przeczytać w relacji fashionnow.pl.

PLICH

fot. Katarzyna Guratowska

PLICH

PLICH

PLICH

PLICH

fot. Katarzyna Guratowska

PLICH

fot. Katarzyna Guratowska                                                                                     

PLICH

fot. Katarzyna Guratowska

PLICH

fot. Katarzyna Guratowska                                                                                                  

PLICH

fot. Katarzyna Guratowska

PLICH

fot. Katarzyna Guratowska                                                                                                  

PLICH

fot. Katarzyna Guratowska

PLICH

27.03.11 - RELACJA Z POKAZU CRACOW FASHION AWARDS

Na stronie www.dexinger.com pojawiła się relacja z pokazu Cracow Fashion Awards. Jest to dla nas wyróżnienie. Więcej szczegółow na fan page'u Reklamex Agencja Modelek i Promocji Mody. Zapraszamy!

27.03.11 - KOMPLEKSOWA ORAGNIZACJA POKAZU CRACOW FASHION AWARDS 2011

Po raz kolejny agencja zorganizowłała  kompleksowo pokaz mody dla Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Ponad 20 modelek, 10 modeli, zaprezentowało kolekcje dyplomowe projektantów, zapewniliśmy również choreografię, oprawę muzyczną, oraz pełną relację fotograficzną.

Jak co roku byliśmy w doborowym towarzystwie:

 

Partnerzy Cracow Fashion Week 2011:
Galeria Kazimierz, Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Muzeum Narodowe w Krakowie, Empik,
Sponsor Główny Cracow Fashion Awards 2011:
LPP S.A. producent marek: Reserved, Cropp, House, Mohito


 a także


Sponsorzy Cracow Fashion Awards 2011:
Centrum Kształcenia Językowego "The Point", Hotel Hilton Garden Inn, Ariadna S.A., Antalis Poland, Mannequins Europe, Deichmann, Consay, Ewa Bien, Cinema City, Koneser, Radio Taxi Barbakan, Musso Sushi, Sephora, Make Up For Ever, Szkoła Makijażu i Charakteryzacji FAM, Akademia Stylizacji Małgorzaty Babicz
Patroni medialni Cracow Fashion Awards 2011:
Radio ESKA – wyłączny patron radiowy, Dziennik Polski Dodatek Magnes, Magnes miasta, Sukces, Strona.Krakow.pl, Magazyn Trendy, Wydawnictwo Promedia: moda damska, moda męska, fashionbusiness.pl,  Lula.pl, Interia.pl, Styl.pl, sophisti.pl, sophistifashion.pl, Rynek Mody, Przemysł Mody, Fashionweare.com, Moda Forum, Moda&Styl, Art&Business, Lounge Magazyn, LoungeTv.pl, Miasto Kobiet, stylio.pl, Fotal.pl, e-cyfrowe.pl, mynight.pl, foto-fashion.com, Image, Fashionmedia.pl, Fashioner.com, dlaStudenta.pl, LG Media, Moda w Polsce, EksMagazyn, Manko, StudentSerwis.eu, 4girls.pl, TUBA.

 


27.03.11 - CRACOW FASHION AWARDS 2011 - ZAPOWIEDŹ
05.02.11 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU JUNK FASHION SHOW 2011

Jak co roku kompleksowo zorganizowaliśmy pokaz mody dla Krakowskich Szkół Artystycznych. Zapewniliśmy 30 modelek, pełną koordynację, choreografię, opracowaliśmy muzykę, oraz przeprowadziliśmy pełną dokumentację fotograficzną pokazu.

Partnerzy:

Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A., Antalis Poland, Empik, Szkoła Makijażu i Charakteryzacji FAM

 

Patroni medialni:

Radio Eska – wyłączny patron radiowy, Dziennik Polski Dodatek Magnes, Magnes miasta, Styl.pl, Interia.pl, Strona.krakow.pl, Trendy, ekologia.pl, Magazyn Recykling, zielonalekcja.pl, 4girls.pl, stylio.pl, Miasto Kobiet, Wydawnictwo Promedia, Moda&styl, Lounge Magazyn, LoungeTV.pl, Lula.pl, mynight.pl, sophisti.pl, Fotal.pl, e-cyfrowe.pl, Foto-fashion.com, dlaStudenta.pl, Manko, StudentSerwis.eu, Tuba.

JFS JFS

JFS JFS

JFS JFS

JFS JFS

JFS JFS

 

05.02.11 - JUNK FASHION SHOW 2011 - VIDEO
04.02.11 - KOMPLEKSOWA ORAGNIZACJA CYKLU POKAZÓW KARNAWAŁOWYCH

Kompleksowa organizacja cyklu pokazów mody karnawałowej w całej Polsce  Warszawa - Gdańsk- Łódź - Poznań - Kraków. Zapewniamy modelki, kolekcje specjalnie wystylizowaną do pokazu, choreografa, oprawę muzyczną, oraz pełną koordynację.

05.01.11 - SESJA ZDJĘCIOWA TUBA 2011

Nasze modelki Marta i Iza w sesji zdjęciowej do magazynu TUBA. Sesja wyprodukowana przez naszą agencję, zapewnilśmy fotografa, sylistę, wizaż oraz fryzury, a także wspaniałą atmosferę na planie zdjęciowym.

TUBA

TUBA

TUBA

TUBA

01.01.11 - AVANTI 2011

AVANTI

ZDJĘCIE NASZEJ MODELKI Z POKAZU ICE ICEBERGA.

23.12.10 - WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji Świat Bożego Narodzenia dużo ciepła,

samych magicznych chwila,

nowych wyzwań i perspektyw w roku 2011,

życzy ekipa Agencji Modelek i Promocji Mody REKLAMEX.

wesołych

22.12.10 - SESJA ZDJĘCIOWA DLA WYDAWNICTWA ZNAK

Nasz model Grzegorz w sesji zdjęciowej wydawnictwa Znak. Sesja na okładkę książki Ksiądz Rafał.

09.12.10 - SESJA ZDJĘCIOWA DLA MAGAZYNU MAGNES MIASTA

Nasza agencja zorganizowała kompleksową sesję zdjęciową, z udziałem stylisty, wizażysty, fotografa. Agencja zapewniła także studio oraz modeli Paulinę, Ilonę oraz Krzysztofa.Sesja ukazała się w dodatku do Dziennika Polskiego pt. Magnes Miasta.

MM

MM


MM

05.11.10 - SESJA DO KALENDARZA BITNER 2011

Nasze modelki Magda i Iza w corocznej sesji zdjęciowej do kalendarza Bitner na rok 2011.

Kalendarz Kalendarz


09.10.10 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY W BONARKA CITY CENTER

49 ekskluzywnych firm zostało zaprezentowanych podczas największego pokazu mody w Krakowie przez naszych modeli i modelki, zorganizowanego przez naszą agnecję dla Bonarka CC. Agencja zapewniła nie tylko ekipę modeli i modelek ale także kompleksową obsługę: budowę sceny, nagłośnienie i oświetlenie, choreografię, stylizację pokazu, dobór muzyki.

Pokaz Bonarka

Pokaz Bonarka

Pokaz Bonarka Pokaz Bonarka

Pokaz Bonarka Pokaz BonarkaPokaz Bonarka

Pokaz Bonarka

Pokaz Bonarka

Pokaz Bonarka

Pokaz Bonarka

01.09.10 - SESJA ZDJĘCIOWA DO EKS MAGAZYN

Nasz model Jacek B. w sesji zdjęciowej dla Eks Magazynu.

27.08.10 - POKAZ MODY-BIELIZNA CHRISTIES

Nasze modelki zaprezentowały podczas pokazu mody piękną bieliznę marki Christies.

pokaz_christies pokaz_christies pokaz_christies

pokaz_christies pokaz_christies pokaz_christies

28.06.10 - POKAZ MODY WARSAW FASHION STREET 2010

Nasze modelki Ala i Klaudia prezentowały kolekcje sławnych polskich projektantów oraz firm odzieżowych podczas Warsaw Fashion Street.

WFS2010

WFS2010

WFS2010

WFS2010

WFS2010

WFS2010

WFS201015.06.10 - BLU LOVES GREEN

Nasze modelki wzięły udział w  evencie, mającym na celu pokazać proekoloiczną i prospołeczną działalność hotelu Radisson Blu.

Radisson

12.06.10 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY LABORATORIUM MODY 2010

Nasze modelki podczas co rocznego pokazu zaprezentowały wiele śmiałych i kreatywnych kreacji.

Laboratorium 2010

Laboratorium 2010

Laboratorium 2010

Laboratorium 2010

Laboratorium 2010

Laboratorium 2010

 

Laboratorium 2010

 

Laboratorium 2010

Laboratorium 2010

Laboratorium 2010

Laboratorium 2010

Laboratorium 2010

05.06.10 - SESJA ZDJĘCIOWA DLA EDITH DOHMEN

Nasze modelki Ala i Paulina SZ. w sesjach dla holenderskich magazynów modowych, stylistką była Edith Dohmen.

ala  ala

paula paula

28.05.10 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY DLA SALONU KOŁO

Nasze modelki prezentowały kolekcje podczas pokazu zorganizowanego przez fimę Sanitec KOŁO.

01.05.10 - MAGAZYN LOUNGE 05

Nasze modelki Agata i Aurelia w sesji dla magazynu LOUNGE.

Lounge Lounge Lounge

Lounge Lounge Lounge

27.03.10 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY GALERIA TARNOVIA

Modelki oraz modele prezentowali najnowsze kolekcje najemców na wiosnę 2010 w Galerii Tarnovia poczas pokazu mody.

26.03.10 - POKAZ MODY duetu ZIÓŁKOWSKA& CZACHOR

Nasze modelki w pokazie krakowskiego duetu projetnatów Izy Ziłókowskiej i Piotra Czachora.

Pokaz odbył się w Hotelu Starym.

25.03.10 - POKAZ MODY MAGDALENY WAŚ

Nasze modelki zaprezentowały kolekcje młodej i zdolnej projektantki,

Magdaleny Waś w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

WAS

21.03.10 - KOPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU CRACOW FASHION AWARDS 2010

W hali targów w Krakowie odbył się pokaz dyplomowy abslowentów SAPU z udziałem naszych modelek i modeli.

CFA 2010

CFA 2010

CFA 2010

CFA 2010

CFA 2010


15.03.10 - POKAZ MODY PLICH

Nasze modelki Karina, Magda, Klaudia, Ala wzięły udział w pokazie krakowskiego projektanta PLICH-a.

PLICH

PLICH

PLICH

01.03.10 - MAGAZYN LOUNGE 03

Nasza modelka Kasia O. po raz kolejny w sesji dla magazynu LOUNGE.

Lounge 03

23.01.10 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY Z JUNK FASHION SHOW 2010

Podczas corocznego pokazu nasze modelki zaprezentowały kilkadziesiąt barwnych kreacji.

JFS2010 JFS2010

JFS2010 JFS2010

JFS2010 JFS2010

19.01.10 - SESJA RAVEL wiosna 2010

Nasz model Gabiel L. w sesji zdjęciowej najnowszej kolekcji wiosennej firmy Ravel.

ravel ravel ravel

18.01.10 - AKADEMIA STYLIZACJI

Nasza modelka Ania brała udział w sesji fryzur dla Akademi Stylizacji Małgorzaty Babicz.

akademia

akademia      akademia

15.01.10 - HOSTESSY PODCZAS 20 lecia RMF

Nasze hostessy brały udział w imprezie inugarycyjnej 20 lecie radia RMF FM.

01.01.10 - MAGAZYN LOUNGE 01

Nasze modelki w styczniowym wydaniu krakowskiego magazynu Lounge.

Lounge

Lounge

Lounge

01.01.10 - SESJA ZDJĘCIOWA DLA BUTIKU VINTAGE DRESSER

Sesja zdjęciowa z udziałem naszych modelek Justyny i Gosi dla internetowego butiku VINTAGE DRESSER.

g j jj

g g j

27.10.09 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY W BONARKA CITY CENTER I

Na podziemnym parkingu BONARKA CC wśród betonu, rusztowań, wielkich bębnów ze zwojami kabli i budowlanej scenerii odbył się nietypowy pokaz kolekcji młodych, obiecujących artystów. Kolekcje prezentowały nasze modelki oraz modele.

ewa kania kasia

paula kla szcz

25.10.09 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY DLA FIRMY MAKALU

W klubie muzycznym  TAAWA nasze modelki zaprezentowały jesienno-zimową kolekcję firmy MAKALU.

15.10.09 - FILM DOKUMENTALNY Z UDZIAŁEM NASZYCH MODELEK

Nasze modelki Magda, Ilona, Ania, Klaudia wzięły udział w nagraniu do filmu dokumentalnego, którego producentem jest Darklight Film Studio.

01.10.09 - SESJA ZDJĘCIOWA DO KALENDARZA BITNER 2010

Nasze modelki Ilona, Asia, Ala, Ewa w corocznej sesji do kalendarza BITNERA.

ala ewa ala

asia ilo ewa

01.09.09 - SESJA ZDJĘCIOWA DLA GALERII TARNOVIA

Agencja zorganizowała kompleksową sesję dla GH Tarnovia, z udziałem modelki Pauliny.

01.09.09 - ROADSHOW 2009

Nasze modelki Kasia i Ilona w ogólnopolsiej akcji promocyjnej firmy NIKON.

01.09.09 - POKAZ MODY WOLFORD

Podczas pokazu mody Wolford w Konsulacie Austriackim nasze modelki zaprezentowały jesienną kolekcję bielizny.

01.09.09 - SESJA ZDJĘCIOWA DLA KISS PARISS

Nasze modelki w sesji zdjęciowej dla salonu fryzjerskiego z Krakowa, Kiss Pariss.

kissparis kissparis kissparis

01.08.09 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU W GALERII KRAKOWSKIEJ

Nasza agencja przy współpracy ze Szkołą Artystycznego Projektowania Ubioru zorganizowała kompleksowo dwudniowy pokaz mody w Galerii Krakowskiej.

01.08.09 - SESJA ZDJĘCIOWA DLA GALERII SANDECJA

Nasi modele Kuba i Kasia w sesji zdjęciowej do kampanii dla GH Sandecja w Nowym Sączu.

01.08.09 - SESJA ZDJĘCIOWA AGGI

Nasza modelka Kasia w sesji zdjęciowej jesiennej kolekcji firmy AGGI.

24.07.09 - KOPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY W MUZEUM NARODOWE

Nasze modelki zaprezentowały kolekcję torebek w Muzeum Narodowym podczas wystawy "Zawsze pod ręką. Torebki damskie od średniowiecza do współczesności".

muzeum muzeum muzeum

01.07.09 - SESJA RAVEL jesień/zima 2009

Nasz model Grzegorz M. w sesji fotograficznej najnowszej kolekcji firmy RAVEL.

ravel ravel ravel

ravel ravel ravel

01.07.09 - SESJA ZDJĘCIOWA DO MAGAZYNU TUBA

Nasza modelka Kludia P. wzięła udział w sesji kompleksowo przygotowanej przez agencję do studenckiego magazynu TUBA.

 tuba tuba tuba 

01.07.09 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU W GALERII KRAKOWSKIEJ

Nasza agencja przy współpracy ze Szkołą Artystycznego Projektowania Ubioru zorganizowała kompleksowo dwudniowy pokaz mody w Galerii Krakowskiej.

01.06.09 - POKAZ MODY duetu ZIÓŁKOWSKA& CZACHOR

Nasze modelki w pokazie krakowskiego duetu projetnatów Izy Ziłókowskiej i Piotra Czachora.

Pokaz odbył się w Hotelu Starym.

01.06.09 - KOMPLEKSOWA ORAGNIZACJA POKAZU MODY EKOLOGICZNEJ

Na zlecenie Stowarzyszenia Rotunda agencja zorganizowała kompleksowo pokaz mody ekologicznej.

01.06.09 - POKAZ MODY 4F SPORT PERFORMANCE

Nasze modelki oraz modele zaprezentowali kolekcję firmy podczas pokazu w ramach Pikniku olimpijskiego w Warszawie.

01.05.09 - DNI MEDIOLANU

Nasze modelki prezentowały miasto Mediolan podczas jego dni zorganizowanych w Hotelu Starym.

01.04.09 - SESJA ZDJĘCIOWA BARLINEK

Nasza modelka Kasia w sesji zdjęciowej dla firmy Barlinek.

barlinek barlinek

11.03.09 - SESJA ZDJĘCIOWA LIT FASHION

Sesja zdjęciowa dla krakowskiego duetu Ligi Dzik & Tomasza Jakowienki Litfashion z udziałem naszych modeli Niny i Arka.

lit lit lit

01.03.09 - SESJA ZDJĘCIOWA DORATON

Nasi modele Krzysztof i Magda w sesji zdjęciowej dla firmy Doraton.

01.03.09 - SESJA ZDJĘCIOWA AGGI

Nasza modelka Kasia  w sesji wiosennej kolekcji dla firmy AGGI.

01.03.09 - ORGANIZACJA POKAZU MODY PARYSKIEJ PROJEKTANTKI AŚKA

W ramach CFA 2009 nasze modelki zaprezentowały kolekcję polskiej projektantki Joanny Błażejowskiej, właścielki studia w Paryżu.

01.03.09 - KOPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY CRACOW FASHION AWARDS 2009

Modelki i modele z naszej agnecji w pokazie kolekcji dyplomowych absolwentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. W tym roku impreza zyskała międzynarodowy rozgłos.

01.03.09 - ORGANIZACJA POKAZU MODY W CENTRUM PLAZA

Nasza agnecja przy współpracy ze Szkołą Artystycznego Projektowania Ubioru zorganizowała kompleksowo pokaz mody w Centrum Plaza w Rybniku.

01.03.09 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU W GALERII KRAKOWSKIEJ

Nasza agencja przy współpracy ze Szkołą Artystycznego Projektowania Ubioru zorganizowała kompleksowo dwudniowy pokaz mody w Galerii Krakowskiej.

01.03.09 - SESJA ZDJĘCIOWA PRAKTIKER

Nasz model Olek w sesji zdjęciowej dla sieci sklepów Praktiker.

26.02.09 - SESJA DLA DEUTSCHE TELEKOM

Nasz model Kuba w sesji dla niemieckiej firmy Deutche Telekom.

01.02.09 - SESJA ZDJĘCIOWA DLA SOLARIRS CENTER

Nasza modelka Paulina oraz model Łukasz w sesji zdjęciowej dla galerii handlowej SOLARIS CENTER w Opolu.

24.01.09 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY JUNK FASHION SHOW 2009

Nasze modelki w pokazie studentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru zaprezentowały barwne i efektowne kolekcje.

01.01.09 - MODNY KRAKÓW

Nasza modelka Bożena w sesji dla krakowskiego miesięcznika MODNY KRAKÓW.

01.01.09 - MODELKI W MEDIOLANIE

Nasze modelki w mediolańskiej agnecji ma 2 miesięcznym kontrakcie.

01.12.08 - SESJA ZDJĘCIOWA LEO LAZZI III

Na zlecenie firmy Leo Lazzi nasza agencja zorganizowała kompleksową sesję zdjęciową z udziałem fotografa, modelek, stylisty i wizażysty.

01.12.08 - SESJA ZDJĘCIOWA MODNY KRAKÓW

Nasza modelka Paulina w sesji zdjęciowej dla krakowskiego magazynu MODNY KRAKÓW.

26.11.08 - SESJA ZDJĘCIOWA OCHNIK

Nasze modelki Sonia i Klaudia oraz model Kuba w dwudniowej sesji zdjęciowej dla firmy Ochnik.

14.11.08 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY NA FESTIWALU FILMÓW ROSYJSKICH

Kompleksowa organizacja pokazu mody inspirowanej Rosją. Specjalnie na tą okazję studencki SAPU zaprojektowali ubrania inspirując się kulturą rosyjską.

07.11.08 - SESJA KALENDARZ BITTNER 2009

Nasze 4  modelki po raz kolejny w sesji zdjęciowej do kalendarza firmy Bittner na rok 2009.

apa apa apa

apa apa apa

06.11.08 - SESJA ZDJĘCIOWA ZUCCARDI

Na zlecenie firmy Zuccardi nasza agencja zorganizowała kompleksową sesję zdjęciową z udziałem modela, stylisty, wizażysty i fotografa.

05.11.08 - SESJA ZDJĘCIOWA KALENDARZ

Nasza modelka Kasia została zaproszona do udziału w sesji zdjęciowej do kalendarza firmy tytoniowej.

01.11.08 - SESJA ZDJĘCIOWA MODNY KRAKÓW

Karina w sesji zdjęciowej dla magazynu MODNY KRAKÓW.

01.11.08 - SESJA ZDJĘCIOWA MODNY KRAKÓW

Nasza modelka Karolina w sesji dla krakowskiego magazynu MODNY KRAKÓW.

01.10.08 - SESJA ZDJĘCIOWA GOŁDA

Druga już kompleksowa sesja zdjęciowa z udziałem naszej modelki dla firmy Gołda, obejmująca fotografa, makijaż , fryzury oraz stylizację. Tym razem sesja odbyła sie w studio fotograficznym.

01.10.08 - SESJA ZDJĘCIOWA MODNY KRAKÓW

Nasza modelka Kasia S. w sesji zdjęciowej dla krakowskiego magazynu Modny Kraków.

01.10.08 - SESJA ZDJĘCIOWA MODNY KRAKÓW

Nasza modelka Kasia O. w sesji zdjęciowej dla magazynu MODNY KRAKÓW.

01.09.08 - SESJA ZDJĘCIOWA AGGI

Nasza modelka Kasia O. w sesji zdjęciowej jesiennej kolekcji firmy AGGI.

01.09.08 - SESJA ZDJĘCIOWA CHAŁUPNIK

Na zlecenie firmy agencja zorganizowała kompleksową sesje zdjęciową z udziałem fotografa, modelki, stylisty i wizażysty. Dodatkowe zlecenie obejmowało zaprojektowanie i przygotowanie do druku katalogu firmy.

01.09.08 - SESJA ZDJĘCIOWA MODNY KRAKÓW

Nasza modelka Renata w sesji zdjęciowej dla krakowskiego magazynu MODNY KRAKÓW.

31.08.08 - SESJA ZDJĘCIOWA KISS PARISS

Nasze modelki w sesji zdjęciowej dla salonu fryzjerskiego KISS PARISS.

20.08.08 - SESJA ZDJĘCIOWA GOŁDA

Agencja zorganizowała dla firmy kopleksową sesję.

01.08.08 - SESJA ZDJĘCIOWA MODNY KRAKÓW

Nasza modelka Ilona w sesji zdjęciowej dla krakowskiego magazynu MODNY KRAKÓW.

01.08.08 - SESJA RAVEL jesień/zima 2008

Nasza modelka Kasia O. po raz kolejny w sesji dla firmy RAVEL.

ravel ravel

ravel ravel


06.07.08 - ORGANIZACJ A POKAZU MODY RYNEK GŁÓWNY KRAKÓW

Na krakowskim rynku odbył się pokaz duetu krakowskich projektanów Czachor & Ziółkowska. Impreza została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej.

01.07.08 - SESJA ZDJĘCIOWA LEO LAZZI III

Na zlecenie firmy Leo Lazzi nasza agencja zorganizowała kompleksową sesję zdjęciową.

01.07.08 - SESJA ZDJĘCIOWA WOJAS

Nasz model Kuba w sesji do kampanii reklamowej firmy WOJAS.

01.07.08 - ALEJA GWIAZD K. KRAWCZYK

Nasze modelki wzięły udział w uroczystości RMF FM z udziałem Krzysztofa Krawczyka.

14.06.08 - ORGANIZACJA POKAZU W PAŁACU ŚLUBÓW W CZĘSTOCHOWIE

Nasze modelki w przepięknej scenerii Pałacu Ślubów w Częstochowie, zaprezentowały unikatowe projekty studentów SAPU w Krakowie. Agencja była odpowiedzialna również za fryzury, makijaż, choreografię oraz muzykę.

07.06.08 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY LABORATORIUM MODY

Nasze modelki w corocznym pokazie studentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, w tym roku kreacje były inspirowane rzeźbą oraz modnym w tym sezonie oversizem.

01.06.08 - SESJA ZDJĘCIOWA butik MICHALSKA&KARA

 Nasza modelka Paulina w sesji zdjęciowej dla butiku krakowskiego duetu projektantek Michalska&Kara.

01.06.08 - ALEJA GWIAZD CELINE DION

Nasze modelki wzięły udział w uroczystości otwarcia aleji gwiazd RMF FM z udziałem Celine Dion.

01.06.08 - SESJA ZDJĘCIOWA MEDI

Nasze modelki Klaudia i Sonia w sesji zdjęciowej autorskich strojów kąpielowych zaprojektowanych przez Małgorzatę Czuchraj.

05.05.08 - SESJA ZDJĘCIOWA DLA JGB STUDIO

Modelka Karolina J. w sesji zdjęciowej zorganizowanej przez JGB Studio w Pabianicach.

05.04.08 - KOPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY CRACOW FASHION AWARDS 2008

W kwietniu w NCK w Krakowie odbył się pokaz dyplomowy Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. W pokazie wzięło udział ponad 50 modelek Reklamexu. Różnorodne, kreatywne kreacje, niebanalna oprawa muzyczna oraz ciekawe choreografie sprawiły że pokaz stał się niezapomnianym wydarzeniem.

01.04.08 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU W GALERII KRAKOWSKIEJ

Nasza agencja przy współpracy ze Szkołą Artystycznego Projektowania Ubioru zorganizowała kompleksowo dwudniowy pokaz mody w Galerii Krakowskiej.

01.03.08 - SESJA ZDJĘCIOWA AGGI

Modelka Kasia O. w sesji zdjęciowej najnowszej kolekcji marki AGGI.

01.03.08 - POKAZ SAMANTA

Nasze modelki Iza i Paulina w pokazie bielizny w Suchej Beskidzkiej dla firmy Samanta.

01.03.08 - NASZA MODELKA W AUSTARLII

Nasza modelka Ala M. wyjechała do Australii do znanej agencji modelek z Sydney. Kontrakt potrwa 2 miesiące.

01.03.08 - SESJA RAVEL wiosna 2008

Model i modelka z naszej agencji w sesji do najnowszej kolekcji firmy RAVEL.

ravel ravel ravel

01.02.08 - SESJA ZDJĘCIOWA GD&K CONSULTING

Kolejna sesja zdjęciowa reklamująca ekskluzywne apartamenty GD&K Consulting w Krakowie

01.01.08 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY RECYKLING MULTIPLIKACJE

W tym roku już po raz drugi partnerem imprezy była firma Polski System Recklingu - Organizacja Odzysku S.A. PO raz pierwszy jednak pokaz zyskał rangę międzynarodową, ponieważ partnerem SAPU zosteł Goethe Institut, a pokaz stał się częściąpromocji europejskiego konkursu dla młodych projektantów. Na wybiegu kolekcje studentów prezentowało ponad30 modelek z naszej agencji. Jako współorganizatorzy pokazu zajęliśmy się również opracowaniem muzyki oraz choreografii.

01.01.08 - SESJA ZDJĘCIOWA GD&K CONSULTING

Kuba i Róża w sesji zdjęciowej dla firmy GD&K Consulting.

01.01.08 - SESJA ZDJĘCIOWA SURMETAL

Nasza agencja na zlecenie firmy Surmetal zorganizowała sesje zdjęciową z uwzględnieniem fotografa, dwóch modelek, stylizacji fryzur oraz wykonaniem body-paintingu. Sesja odbyła sie w studio ul.Dekerta 10.

01.01.08 - SESJA ZDJĘCIOWA LEO LAZZI

Nasza agencja na zlecenie firmy Leo Lazzi zorganizowała kompleksową sesję zdjęciową z uwzględnieniem fotografa, modelki oraz wizażu i stylizacji fryzury. Sesja odbyła się w naszym studio fotograficznym na ul. Dekerta 10.

15.11.07 - KOMPLEKSOWA ORAGNIZACJA POKAZU MODY REPLAY

Kolejna realizacja na zlecenie firmy Vistula/Wólczanka. Działania obejmowały udział modelek i modeli, stylizację kolekcji, makijaż, fryzury oraz opracowanie muzyczne i choreografię. Impreza odbyła się w Klubie Prozak w Krakowie. W pokazie gościnnie wystapił model australijskiej agencji Chadwick.

10.11.07 - POKAZ PLICH FASHION

Przez dwa weekendy w miesiącu było oglądać najnowszą kolekcję porojektanta Plicha. Nietypowy pokaz odbył się w przepięknych wnetrzach Starego Hotelu. Pokaz odbył się na zasadach showroomu. Modelki przechadzały się po pokojach zatrzymując się w dowolnych miejscach w wymyślnych pozach. Kolekcje można było podziwiać także poprzez dotyk.

06.11.07 - KOMPLEKSOWA ORAGNIZACJA POKAZU MODY REPLAY

Kolejna realizacja na zlecenie firmy Vistula/Wólczanka. Działania obejmowały udział modelek i modeli, stylizację kolekcji, makijaż, fryzury oraz opracowanie muzyczne i choreografię. Impreza odbyła się w Klubie Prozak w Krakowie. W pokazie gościnnie wystapił model australijskiej agencji Chadwick.

20.10.07 - POKAZ MODY DLA FERRERO

Pokaz mody zorganizowany z okazji wprowadzenia na rynek nowego produktu firmy Ferrero. Na pokazie zaprezentowane zostały kolekcje młodych projektantów oraz modele Macieja Zienia. imprezę poprowadził Oliwier Janiak.

15.10.07 - POKAZ MODY POZNAŃ

Kolejny pokaz zorganizowany z okazji wprowadzenia na rynek nowego produktu firmy Ferrero. Na pokazie zostały pokazane kolekcje młodych projektantów oraz modele Macieja Zienia. Impreze poprowadził Oliwier Janiak.

11.10.07 - POKAZ VINICIO PAJARO

Nasze modelki w pokazie włoskich futer firmy Vinicio Pajaro w Krakowie.

10.10.07 - POKAZ MODY WROCŁAW

Pokaz mody zorganizowany z okazji wprowadzenia na rynek nowego produktu firmy Ferro. Na pokazie zostały pokazane kolekcje młodych projektantów oraz modele Macieja Zienia. Impreze poprowadził Oliwier Janiak.

07.10.07 - SESJA KALENDARZ BITTNER 2008

Nasze modelki w  corocznej sesji do kalendarza.

01.10.07 - POKAZ MODY DLA FERRERO

Pokaz mody zorganizowany z okazji wprowadzenia na rynek nowego produktu firmy Ferrero. Na pokazie zaprezentowane zostały kolekcje młodych projektantów oraz modele Macieja Zienia. imprezę poprowadził Oliwier Janiak.

10.09.07 - XVII FORUM EKONOMICZNE

Modelki z naszej agencji były obecne na stoisku promocyjnym PSE S.A podczas XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Agencja na życzenie klienta zapewniła stylizacje, makijaż oraz fryzury.

01.09.07 - TARGI KOSMETYCZNE

Obsługa targów kosmetycznych w Krakowie.

01.09.07 - KONFERENCJA FARMACEUTYCZNA

Obsługa konferencji farmaceutycznej, która odbyła się w Krakowie oraz przygotowanie stylizacji dla modelki (hostessy).

01.09.07 - TARGI FARMACEUTYCZNE

Obsługa targów farmaceutycznych w Krakowie oraz przygotowanie stylizacji dla modelki (hostessy).

01.09.07 - NASZA MODELKA W GRECJI

Nasza modelka Agnieszka K. wyjechała na kontrakt do greckiej agencji modelek. Kontrakt trwał miesiąc.

31.08.07 - SESJA ZDJĘCIOWA DO KATALOGU

Nasi modele w sesji zdjęciowej do katalogu produktowego. Sesja została zrealizowana przez agencję reklamową.

15.08.07 - SESJA ZDJĘCIOWA TABOO

Nasza modelka w sesji  zdjęciowej dla firmy Taboo na sezon jesień/zima 2007/2008.

14.08.07 - SESJA ZDJĘCIOWA LEO LAZZI

Nasza agencja na zlecenie firmy Leo Lazzi zorganizowała kompleksową sesję zdjęciową wraz z fotografem, modelką wizażem oraz stylizacją. Sesja odbyła się w naszym studio fotograficznym na ul. Dekerta 10.

01.08.07 - SESJA ZDJĘCIOWA CRAZY GUIDE

NA ZLECENIE KLIENTA ZREALIZOWALIŚMY SZALONA SESJE ZDJĘCIOWĄ Z UDZIAŁEM FOTOGRAFA, MODELEK, ZAGRWARANTOWALIŚMY TAKŻE STYLIZACJE ORAZ WIZAŻ. SESJA ODBYŁA SIĘ W NASZYM STUDIO FOTOGRAFICZNYM NA UL. DEKERTA 10.

15.07.07 - POKAZ MODY KONTRAST

Nasze modelki w pokazie firmy Kontrast , który odbył sie w Krakowie w Hotelu Sheraton.

11.06.07 - KOPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY DLA SALONU EXELLENT

Nasza agencja zorganizowała kompleksowy pokaz mody ( modelki, choreografia, opracowanie muzyczne, wizaż i stylizacja) z okazji otwarcia salonu Stracka w Krakowie. W pokazie zostały zaprezentowane najciekawsze kolekcje absolwentów.

09.06.07 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY WIELKI POWRÓT MINI

Pod hasłem Wielki Powrót mini został zrealizowany pokaz mody studentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. Pokaz wymagał obecności ponad 30 modelek, opracowania muzyki, choreografii oraz stylizacji ( makijaż, fryzury). Impreza odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury.

01.06.07 - SESJA ZDJĘCIOWA OCHNIK

Nasze modelki w sesji zdjęciowej dla firmy Ochnik, która odbyła się w Warszawie.

22.05.07 - KOMPLEKSOWA ORAGNIZACJA POKAZU MODY REPLAY

Kolejna realizacja na zlecenie firmy Vistula/Wólczanka. Działania obejmowały udział modelek i modeli, stylizację kolekcji, makijaż, fryzury oraz opracowanie muzyczne i choreografię. Impreza odbyła się w Klubie Prozak w Krakowie. W pokazie gościnnie wystapił model australijskiej agencji Chadwick.

14.05.07 - KOMPLEKSOWA ORAGNIZACJA POKAZU MODY REPLAY

Kolejna realizacja na zlecenie firmy Vistula/Wólczanka. Działania obejmowały udział modelek i modeli, stylizację kolekcji, makijaż, fryzury oraz opracowanie muzyczne i choreografię. Impreza odbyła się w Klubie Prozak w Krakowie. W pokazie gościnnie wystapił model australijskiej agencji Chadwick.

08.04.07 - KOMPLESKOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY DLA HOTEL QUBUS

Z okazji Dnia Kobiet na zaproszenie Hotelu Qubus w Krakowie zorganizowaliśmy bardzo kobiecy pokaz mody. POkazane zostały najciekawsze kolekcje młodych projektantów, absolwentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru.

01.04.07 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY DLA GALERII CENTRUM

Na zlecenie Galerii Centrum zorganizowaliśmy pokaz mody w klubie Rotunda w Krakowie. Realizacja obejmowała udział modelek i modeli, stylizacji wybranej przez GC kolekcji, makijaż, fryzury oraz choreografię wraz z opracowaniem muzycznym.

24.03.07 - KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POKAZU MODY CRACOW FASHION AWARDS 2007

Modelki i modele naszej agencji wzieli udział w dwudniowym pokazie dyplomowym Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. 50 modelek, 50 kolekcji młodych, ambitnych projektantów oraz atrakcyjna oprawa choreograficzna sprawiła że impreza odniosła ogromny sukces.

11.03.07 - POKAZ MODYSOLAR

Nasze modelki podczas pokazu firmu SOLAR, który odbył się w Hotelu Sheraton. Impreza była obsługiwana również przez nasze hostessy.

01.03.07 - REKLAMA HONDY

Nasz model otrzymał drugoplanową rolę w reklamie telewizyjnej Hondy.

11.02.07 - POKAZ MODY BYTOM

Modele z naszej agencji w pokazie kontraktacyjnym firmy BYTOM, który odbył się w Zakopanym w Hotelu Mercury.

01.02.07 - SESJA ZDJĘCIOWA SLOWLY

Nasza agencji zajęła się kompleksową organizacją sesji zdjęciowej firmy Slowly. Sesja odbyła sie w naszym studio wraz z udziałem fotografa, trzech modelek i stylisty. Do naszych zadań należały: pomysł i koncepcja, aranżacją sesji, stylizacja kolekcji, ,akijaż oraz fryzury.

00.00.00 - POKAZ W PARYŻU

W czerwcu 2005 roku, agencja wraz z modelkami została zaproszona do udziału w niezwykłym pokazie mody projektantki, Aśki, kóra od lat tworzy kreacje dla paryskiej bohemy