29.06.14 - NASTAZJA C W MESS MAGAZINE

Sesja z udzia?em Nastazji C. w Mess Magazine.

reklamex

26.06.14 - MARLENA W SESJI DLA ANGIELSKIEJ PROJEKTANTKI BEATY GUZI?SKIEJ

Marlena w sesji dla polskiej projketnatki mieszkaj?cej w Londynie Beaty Guzi?skiej. Sesj? wykona? nasz fotograf Dawid H. Gro?ski.

14.06.14 - 3 EDYCJA FASHION CULTURE W LONDYNIE

14 czerwca 2014 roku w pa?acu White House w Londynie odby?a si? trzecia edycja Fashion Culture – presti?owego konkursu dla m?odych projektantów. O g?ówn? nagrod? walczy?o szesnastu uczestników z ró?nych krajów Europy, m.in.: Niemiec, Anglii, Francji, W?och, Rosji i Szwecji. Polsk? reprezentowali absolwenci Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru z Krakowa: Micha? Wójciak, Anna Obody?ska, absolwentka ASP w ?odzi – Domi Grzybek oraz duet IMA MAD.

Zwyci?sk? kolekcj? trzeciej edycji konkursu zaprojektowa?y Victoria Rowley oraz Chistina Tiran, tu? za nimi w klasyfikacji punktowej znalaz?a si? Anna Obody?ska z SAPU. Jest to kolejny sukces absolwentów krakowskiej szko?y – w zesz?ym roku I miejsce w konkursie Fashion Culture zaj??a Anka Letycja Walicka. G?ówn? nagrod? w konkursie jest sesja zdj?ciowa z ?wiatowej s?awy fotografk?, Matild? Temperley.

Organizatorzy Cracow Fashion Week b?d?cy partnerem Fashion Culture wyró?nili szwedzkiego projektanta, Erika Bjerkesjo, którego kolekcja zostanie zaprezentowana podczas szóstej edycji Cracow Fashion Week w marcu 2015 roku.

Konkursowy pokaz realizowa?y modelki i modele z Londynu oraz Agencji Reklamex z Krakowa. Konkurs Fashion Culture promuje twórczo?? m?odych artystów i wspiera ich zawodowy start. Sukces dotychczasowych edycji zapewni? mu rozpoznawalno?? w bran?y mody i mi?dzynarodowy presti?.

Agencja Rekalmex zapewni?a równie? pe?n? koorydnacj? backstage pokazu oraz choreografi? dla 16 kolekcji.

 

 

 

01.06.14 - LABORATORIUM MODY 2014

Tegoroczna edycja Laboratorium Mody by?a wyj?tkowo ekscytuj?ca! Publiczno??, licznie zgromadzona w Nowohuckim Centrum Kultury z niecierpliwo?ci? oczekiwa?a rezultatów modowych eksperymentów autorstwa studentów Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru (www.ksa.edu.pl).

Podczas pierwszej cz??ci pokazu na scenie pojawi?y si? rze?biarskie kreacje o niekonwencjonalnych formach wykonane z jednobarwnej, surowej, bawe?nianej tkaniny.

Drug? cz??ci? pokazu zaw?adn??y projekty inspirowane nowymi technologiami, nowoczesno?ci? i futuryzmem. Wykorzystano opalizuj?ce tkaniny, elementy wykonane z plastiku, gumy i metalu oraz ?wiat?a ledowe. W nowatorski sposób zestawiono ze sob? transparentne oraz ci??kie tkaniny, których faktura przypomina?a kamie? i uk?ady elektroniczne.  Dominowa?y kolory z?oty, srebrny i granatowy, przywo?uj?ce na my?l gwia?dziste niebo.

Wszystkie kreacje zaprezentowa?y modelki i modele z Agencji Promocji Mody REKLAMEX (www.reklamex.krakow.pl).

Po pokazie studentów odby?o si? after party w Baroque Restaurant&Coctail Bar przy ulicy ?w. Jana 16.

Organizowane od 20 lat Laboratorium Mody udowadnia, ?e eksperymenty w dziedzinie ubioru nigdy nie wychodz? z mody. Zobaczymy jak daleko si?gnie wyobra?nia projektantów za rok… 

Makija?e i fryzury: Szko?a Wiza?u i Stylizacji Artystyczna Alternatywa

Organizatorzy: Szko?a Artystycznego Projektowania Ubioru, Agencja Modelek i Promocji Mody Reklamex, Polska Fundacja Sztuki i Mody

Partnerzy: Empik, Biuro Reklamy i Plakatowania KONESER, Digital Board, Antalis Poland,  Andel's Hotel Kraków 

Patroni Medialni: Radio ESKA, Dziennik Polski, kulturaonline.pl, Luksus Portal, Allani.pl, Stylistki.pl, enthussiastoffashion.pl, Likemore.pl, Lounge Magazyn, talent.pl, Magazyn Studencki MANKO, Miasta Kobiet, IPRESS Magazine, Wydawnictwo Promedia, Moda Damska, Moda M?ska, dlastudenta.pl

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX

REKLAMEX