20.02.15 - EWELINA SZ. W KAMPANII DLA GALERII WARMI?SKIEJ

Ewelina Sz. w kampanii dla Galerii Warmi?skiej. 

MODELKA

MODELKA

MODELKA

01.02.15 - JUNK FASHION SHOW 2015

Studenci Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie pokazali swoj? kreatywno??. W czasie Junk Fashion Show zobaczyli?my m.in. ubrania wykonane z papieru i materia?ów recyklingowych. Junk Fashion Show zako?czy? Eko Fashion Weekend, organizowany przez Krakowskie Szko?y Artystyczne.

Studenci I roku Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru zaprezentowali kreacje wykonane z papieru. Pokazali, ?e ten materia? mo?na kszta?towa? na rozmaite sposoby, imituj?c tkaniny. Zobaczyli?my szerok? palet? pomys?ów, od strojów utrzymanych w klimacie nordyckiego minimalizmu po skomplikowane konstrukcje przypominaj?ce rze?b?. Studenci wykorzystali sw? pomys?owo?? w doborze materia?ów, stosuj?c m.in. paragony, fragmenty gazet czy… pude?ka na jajka.

II rok Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru po??czy? histori? z nowoczesno?ci?. M?odzi projektanci stworzyli kreacje, które wykorzystywa?y najnowsze trendy, a jednocze?nie odwo?ywa?y si? do mody z przesz?o?ci. Wykorzystywali zarówno reprodukcje dzie? sztuki, jak s?ynna Mona Lisa, czy motywy regionalne i etniczne, wpisuj?c si? w nurt slow fashion. Pokazali, ?e doskonale znaj? nie tylko histori? mody, ale i histori? sztuki.

Junk Fashion Show zako?czy? Eko Fashion Weekend, organizowany przez Krakowskie Szko?y Artystyczne. Przez trzy dni mo?na by?o wzi?? udzia? w zaj?ciach podejmuj?cych temat ekologii i sztuki, warsztatach, wyk?adach czy wystawach. W budynku KSA przy ul. Zamoyskiego 52 mo?na ogl?da? interesuj?c? ekspozycj? „Reinkarnacja przedmiotu”, która prezentuje sztuk? u?ytkow? wykonan? przez studentów Szko?y Wn?trz i Przestrzeni.

Organizatorzy Eko Fashion Weekend: Szko?a Artystycznego Projektowania Ubioru, Krakowskie Szko?y Artystyczne, Agencja Modelek i Promocji Mody REKLAMEX, Polska Fundacja Sztuki i Mody

Partner Generalny: Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku Opakowa? SA

Partnerzy: to?pa®, Digital Boards, Biuro Reklamy i Plakatowania Koneser, Baroque Restaurant&Coctail Bar, Antalis Poland

Fryzury: Akademia Stylizacji M.P.Babicz. Makija?: Szko?a Wiza?u i Stylizacji Artystyczna Alternatywa

Patroni Medialni: Eska, Luksus Portal, Lounge Magazyn, kulturaonline.pl, DaWanda, ekologia.pl, jestemeco.pl, Moda Forum, zielonalekcja.pl, meble.pl, Wydawnictwo Promedia, Fashionbusiness.pl, Moda Damska, Moda M?ska, TUBA

JUNK FASHION SHOW 2015

JUNK FASHION SHOW 2015

JUNK FASHION SHOW 2015

JUNK FASHION SHOW 2015

JUNK FASHION SHOW 2015

JUNK FASHION SHOW 2015