28.03.15 - POKAZ SLOW FASHION CAFE/CRACOW FASHION WEEK 2015

POKAZ W SLOW FASHION CAFE W RAMACH CRACOW FASHION WEEK. 

POKAZY

POKAZ

POKAZ

27.03.15 - POKAZ HOTEL NIEBIESKI/CRACOW FASHION WEEK 2015

POKAZ W HOTELU NIEBIESKIM ART HOTEL&SPA. AGENCJA ZAPEWNI?A PE?N? KOORDYNACJ? ORAZ REALIZACJ? WYDARZENIA.

pokaz

pokaz

pokaz

pokaz

pokaz

23.03.15 - POKAZ HOTEL NOVOTEL/ CRACOW FASHION WEEK 2015

 

POKAZ W HOTELU NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM W RAMACH CRACOW FASHION WEEK.

AGENCJA ZAPEWNI?A PE?N? KOORDYNACJ? WYDARZENIA. 

POKAZ

POKAZ

POKAZ

POKAZ

22.03.15 - CRACOW FASHION AWARDS 2015

Efektowny pokaz Cracow Fashion Awards na 20 lat SAPU

 

 Rozdano Cracow Fashion Awards 2015, które by?y po??czone z obchodami 20-lecia istnienia Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. To by?a najbardziej efektowna z dotychczasowych edycji Cracow Fashion Awards. Przed nami jeszcze ostatnie wydarzenia Cracow Fashion Week (21-29.03.2015), organizowanego te? przez SAPU. Partnerami wydarzenia s?: miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz ICE Kraków, a partnerem generalnym – Galeria Kazimierz.

 

Tytu? Kolekcji Roku decyzj? Rady Wysokich Krawców zdoby?a Anna Pietrowicz za kolekcj? "Nikt ci nie uwierzy". "Kolekcja jest zapisem procesu poszukiwania nieoczywistego pi?kna, eksperymentów w pracy z tkanin? oraz z konstrukcj?. Bezpo?rednim impulsem do stworzenia ubiorów by?y emocje jakie pozostawia film "Wielkie pi?kno" oraz japo?ska filozofia Wasa-Bi" - mówi projektantka, która sko?czy?a w tym roku SAPU.

 

Nagrod? Rady Mediów otrzyma?a Anna Tronowska za kolekcj? "Partytura spojrze?". "Kolekcja inspirowana jest malarstwem Jeana Dubuffeta. Pod jego wp?ywem powsta?y autorskie printy wykonane metod? sitodruku oraz druku sublimacyjnego, a tak?e ozdobne st?bnowania i wykonany w?asnor?cznie haft" - mówi absolwentka SAPU.

 

Rada Wysokich Krawców przyzna?a równie? wyró?nienia za "Kreatywno?? i wizjonerstwo", które otrzyma?y: Anna Tronowska, Marta Kapala, Joanna Organi?ciak-P?achta, Aneta Dziatkowiec, Magdalena Orze?, Paula Fiuk, Waleria Tokarzewska-Karaszewicz i Monika Wierzchowska.

 

Specjaln? nagrod? przyzna? ?ukasz Jemio?, go?? Cracow Fashion Awards. Uznany projektant postanowi? wyró?ni? Joann? Organi?ciak-P?acht? za kolekcj? "Identity". Ta projektantka otrzyma?a równie? nagrod? od targów mody HUSH Warsaw, któr? wr?czy?a Anna Pi?ta.

 

Do konkursu, a zarazem pokazu dyplomowego SAPU stan??o 38 osób. Cracow Fashion Awards trwa?y przez dwa dni - w sobot?, w czasie pokazu dyplomowego w zabytkowym wn?trzu Muzeum In?ynierii Miejskiej, zobaczyli?my wszystkie kolekcje rywalizuj?ce o nagrody. W niedziel?, w czasie gali w Centrum Kongresowym ICE Kraków, pokazano 14 najlepszych kolekcji. Licznie zgromadzona publiczno?? zobaczy?a równie? kolekcje uznanych projektantek, a zarazem absolwentek SAPU - Anny Pirowskiej (DRESSAP), Marii Mrowcy (Mrovca Fashion Design), Igi Szuchiewicz (Malgrau), Anny Ziemniak oraz Anety Zieli?skiej. Pokazano zagraniczne kolekcje: Christiny Tiran i Victorii Rowley (Wielka Brytania, zwyci??czynie konkursu Fashion Culture), Ugne Martinaityte (Litwa, zwyci??czyni konkursu Habitus Baltija), Anette Hildenbrand (Niemcy), Darji Donezz (Ukraina, Doniec Fashion Days). Na koniec swoj? najnowsz? kolekcj? pokaza?a Joanna B?a?ejowska-Pecorari (marka ASKA, Pary?).

 

W?ród go?ci Cracow Fashion Awards znalaz?o si? wiele osobowo?ci mody, m.in. ?ukasz Jemio?, Wojciech Bednarz, Jerzy Antkowiak, Karolina Pi?ch (projektantka zespo?u Balenciaga), Lidia Popiel, Micha? Zaczy?ski, Harel, Tobiasz Kujawa, Ma?gorzata Sobiczewska, Carol Morgan (Central Saint Martins London), Liza Snook (Virtual Shoe Museum, Holandia), Connie Vaever (TEKO, Dania), Jerzy Osika, Agata Mayer.

 

Wydarzenie organizowa?a Szko?a Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie, która obchodzi swoje 20-lecie.

 

Podczas CFA nagrody swoje przyznali tak?e nasi go?cie, Partnerzy i Patroni:

 

Forum Mody nagrodzi?o Eliz? So?tysiak, Laur? ?lepowro?sk?, Martyn? Kraus oraz Waleri? Tokarzewsk?. 

Hotel Bachledówka nagrodzi? Mart? Kapal? 

Fashion Film TV Ann? Krzepkowsk? 

Slow Fashion Cafe Ann? Tronowsk? 

Instytut Konfucjusza Ann? Pietrowicz 

Klonex Laur? ?lepowro?sk?

Consay nagrodzi? Joann? Organi?ciak-P?acht?

Ariadna Waleri? Tokarzewsk?

Niebieski Art Hotel & SPA zaprosi? 8 projektantów do pokazania swoich kolekcji podczas  pokazu w pi?tek 27 marca w przestrzeni hotelu: Magdalena Orze?, Olesya Shor, Anna Tronowska, Waleria Tokarzewska, Martyna Kraus, Monika Wierzchowska, Marta Kapala, Laura ?lepowro?ska,

Hotel Novotel Kraków Centrum tak?e zaprosi? wybranych projektantów do pokazu u siebie: Katarzyn? Karasi?sk?, Katarzyn? Haratym oraz  Laur? ?lepowro?sk?

Promedia Anet? Dziadkowiec,

Fashion Culture Magazine Laur? ?lepowro?sk?

Dziennik Polski Joann? Organi?ciak-P?acht? oraz Ann? Pietrowicz,

Lounge Magazyn Joanna Organi?ciak-P?acht?

Luksus Portal Ann? Krzepkowsk?,

Radio Eska Ann? Pietrowicz

 

Program CFW:

www.cracowfashionweek.com/program-cfw/program

 

ORGANIZATORZY CRACOW FASHION WEEK 2015:

Szko?a Artystycznego Projektowania Ubioru, Krakowskie Szko?y Artystyczne, Reklamex – Agencja Promocji Mody, Polska Fundacja Mody i Sztuki

 

PARTNER GENERALNY: Galeria Kazimierz

 

Partnerzy strategiczni:

Hotel Novotel Kraków Centrum, Hotel Novotel Kraków West, Niebieski Art Hotel & SPA

 

PARTNERZY:

 

Miasto Kraków, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Muzeum In?ynierii Miejskiej,

Krakowskie Biuro Festiwalowe, Pauza in Garden, Miesi?c Fotografii w Krakowie, Muzeum Archeologiczne, Jewish Community Centre Krakow, HUSH Warsaw, Slow Fashion Cafe, Forum Mody, Fashion Culture, Kielce Institute of Design, Instytut Konfucjusza, Virtual Shoe Museum, Szko?a Kreatywnej Fotografii, Muzeum Narodowe w Krakowie,

PARTNERZY BIZNESOWI:
Ariadna S.A., Maszyny Brother, Made in G, AUTONEO salon Hyundai, ICAR Fabryka Ram, Baroque Restaurant & Cocktail Bar,  Black Cliff, S?o? Torbalski, Radio Taxi Barbakan, Consay, Deichamnn, Digital Board, Klonex, Biuro Reklam i Plakatowania Koneser,  AllBag, Drukarnia Leyko,

Makija?e: Szko?a Wiza?u i Stylizacji  Artystyczna Alternatywa

Fryzury: Akademia Stylizacji Babicz

PATRONI MEDIALNI:

Radio Eska, Hot Moda, Fashion Magazine, Plejada, Fashion Post, Lounge Magazyn, Karnet, Sophisti.pl, Zwyk?e ?ycie, Backstage Show, Harelblog.pl, Freestyle Voguing, Mr.Dynamo, Ultra ?urnal, Dziennik Polski, Luksus Portal, Fashion Culture Magazine, Finelife.pl, Moda Forum, Fashionweare.com, Michalzaczynski.com, Rynek Mody, krakow.pl, Wydawnictwo Promedia, fashionbusiness.pl, Moda M?ska, TUBA

CRACOW FASHION WEEK

 

CRACOW FASHION WEEK

 

CRACOW FASHION WEEK