30.05.15 - LABORATORIUM MODY 2015

W pokazie Laboratorium Mody 2015, który odby? si? w Forum Przestrzenie w Krakowie, wzi??o udzia? ok.1000 osób. Na wybiegu mo?na by?o zobaczy? elektryzuj?c? mod? zaprojektowan? przez studentów I i II roku Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru, którzy zmierzyli si? z dwoma wymagaj?cymi tkaninami – bawe?nian? surówk? oraz jeansem.

M?odzi projektanci studiuj?cy w SAPU pokazali sw? kreatywno??: stworzyli szerok? palet? ubra?, w?ród których mo?na by?o znale?? zarówno futurystyczne projekty, jak i nawi?zania do klasyki. Studenci II roku mieli równie? zaprojektowa? bia?? koszul?, co okaza?o si? twórczym wyzwaniem i pokaza?o, ?e w modzie nie powiedziano jeszcze wszystkiego.

W sumie zobaczyli?my ok. 200 projektów studentów SAPU, które zaprezentowa?o 35 modelek i modeli z agencji Reklamex. Do grand hallu dawnego hotelu Forum w Krakowie przyby?a liczna publiczno??, ok.1000 osób.
Pokaz w Forum Przestrzenie zako?czy? trzydniowe Laboratorium Mody organizowane przez Szko?? Artystycznego Projektowania Ubioru. Entuzja?ci mody spotkali si? w w tym czasie z Aleksandr? Bo?kowsk?, autork? g?o?nej ksi??ki „To nie s? moje wielb??dy. O modzie w PRL” oraz z Katarzyn? Gola, autork? bloga Geek Goes Chic, nominowanego niedawno do nagrody WGSN.

10.05.15 - OK?ADKA LOUNGE NR 71

Nasze modelki Sasza i Kasia w sesji dla Magazynu Lounge. 

Autorem sesji jest Marzena Kolarz.

Sesja prezentuje kolekjce dyplomwo? absolwentki Szko?y Artystycznego Projektowania Ubioru -  Moniki Wierzchowskiej.

                               REKLAMEX

06.05.15 - POKAZ DLA MARKI NESPRESSO

POKAZ  MODY DLA MARKI NESPRESSO W SPECJALNEJ STREFIE. 

AGENCJA ZAPEWNI?A PE?NA REALZACJ? WYDARZENIA.